Optimik > Nápověda > Postup zpracování zakázky v Optimiku 4

Postup zpracování zakázky v Optimiku 4

Modul Zakázky je vhodný pro všechny, kteří chtějí v Optimiku nejenom vytvořit nářezový plán, ale také vést skladovou evidenci, případně sledovat přes Optimik výrobu. Dalším rozdílem mezi modulem Nabídky a Zakázky je, že v Zakázkách je možné vytvořit nářezový plán pro stejný materiál z vícero zakázek najednou (v modulu Nabídky je možný výpočet pouze z jedné nabídky).

Modul Zakázky má také jednu nevýhodu v porovnání s modulem Nabídky - právě proto, že již ovlivňuje stav zásob na skladě, je podstatně složitější zrušit vytvořený nářezový plán.

Nejjednodnušším postupem tedy je:
  1. vytvoření Nabídky

  2. výpočet nářezového plánu v modulu Nabídky (pro základní informaci o spotřebě materiálu, abyste měli představu o množství materiálu, které bude potřeba pro výrobu objednat)

  3. překlopení nabídky do modulu Zakázky

  4. výpočet nářezového plánu v modulu Zakázky

  5. přepnutí do modulu Výroba a postupné přesouvání výrobní dávky podle aktuálního stavu výroby

  6. po ukončení výroby se ve skladě automaticky provede vyskladnění použitých dílců a naskladnění odřezků

  7. vytvoření dokladů

  8. expedice