Optimik 4

Optimik 4 představuje již třetí generaci programu, jehož vývoj začal už v roce 1999. Z původně jednoúčelového programu pro výpočet nářezových plánů se stalo univerzální řešení, které využívají řemeslníci, malé firmy i velké podniky. Program kromě své základní úlohy (tvorba nářezových plánů pro plošné a délkové materiály) umožňuje evidovat a zpracovávat nabídky, zakázky, různé typy dokladů, zásob a obsahuje mnoho dalších funkcí a možností využitelných v každodenní praxi.

Uživatelské prostředí Optimik 4

Proti verzi 3.xx obsahuje mnoho novinek:

- propracovaný optimalizační algoritmus
- tvorbu nabídek s rychlým výpočtem nářezových plánů
- propracovanější cenovou kalkulaci nabídek i zakázek
- možnost měnit parametry výrobků přímo v nabídce nebo zakázce
- použití neomezených vzorců v parametrech výrobků
- neomezené množství materiálů a operací v každém dílci
- vícevrstvé a tvarované dílce
- nastavitelné automatické příslušenství pro dílce
- tvorba balíčků pro dílce výrobků v zakázce
- výrobní operace s individuálními cenami, předpokládaným časem výroby, doplňkovým materiálem i pracovištěm
- plánování a příprava výroby
- sledování výroby (prostřednictvím doplňkových modulů typu „Asistent“)
- rychlá rezervace a výdej materiálu pro výrobu
- nový typ skladové položky – sada
- podzásoby s individuálním kódem, cenou, hmotností a umístěním ve skladu
- evidenci dekorů (plošné materiály, hranovací pásky...) a jejich kódů u jednotlivých výrobců
- nastavitelné ceníky pro automatický výpočet prodejních cen pro vybrané obchodní partnery / skladové položky
- doklady napojené na zakázky
- evidenci úhrad dokladů a ostatních plateb
- šifrované ukládání údajů o obchodních partnerech v databázi (GDPR)
- sjednocení a zpřehlednění názvů databázových položek pro tiskové sestavy, import a export
- rozšířené možnosti importu a exportu, editovatelné šablony
- přehlednější uživatelské prostředí

a spoustu dalšího...

Optimik 4 získáte na stránce Ke stažení >>>

Uživatelské prostředí Optimik 4

Při pohledu na úvodní obrazovku vás určitě zaujme změna konceptu původních modulů, na které jste byli ve verzi 3 zvyklí. V novém Optimiku jsou dva základní moduly, ze kterých si můžete zvolit, který z nich vám vyhovuje více a v tom pak budou pracovat. Jsou to moduly Nabídky a Zakázky + Výroba.

Modul Nabídky je určen pro ty, kteří mají jednoduchý proces výroby, jejich cílem je v zásadě bez zbytečných komplikací a agendy kolem dostat z Optimiku nářezový plán. V modulu jsou pouze záložky Výrobky a dílce, Souhrn a Nářezové plány.

Optimik 4V samotné záložce Nabídky si založíte novou nabídku, přejdete do části Výrobky a dílce, kde zadáte parametry výrobků, pro které chcete vytvořit nářezový plán. V části Souhrn si můžete zkontrolovat jaké operace a materiál jsou potřeba k vytvoření výrobku a jaké dílce se budou řezat. V části nářezový plán si nastavíte parametry nebo zvolíte konkrétní pilu, na které chcete řezat, a získáte požadovaný nářezový plán.

Druhý modul Zakázky + Výroba je podstatně propracovanější a je určen pro ty, kteří od Optimiku očekávají víc. Do skladu si můžete uložit materiály, které používáte na výrobu svých výrobků. V nové verzi Optimiku je již možné uložit neomezené množství formátů pro každý materiál, které se od sebe mohou lišit pouze detailem, jako třeba jiná poloha ve skladu nebo datum pořízení.
Do katalogu si vložíte výrobky, které vytváříte. Pokud vytváříte podobné výrobky, ve kterých dochází pouze ke změně rozměrů nebo třeba počtu zásuvek, je možné pomocí úpravy rozměrů jednoduchým způsobem propočítat všechny ostatní parametry výrobku.

V záložce Zakázky můžete průběžně sledovat postup vybavování jednotlivých zakázek - předběžné, vybavené, vyrobené nebo zrušené. Již v hlavním okně je možné si zkontrolovat, v jaké fázi je výroba nebo dokladování konkrétní zásilky. Informaci naleznete v příslušném sloupci vyznačenou přehledným posuvníkem.
V záložce Výrobky a dílce si vytvoříte nebo pouze vložíte ze skladu již vytvořené výrobky.
V záložce Souhrn si můžete prohlédnout množství řezaných dílců, operace, které je potřeba vykonat a celkové shrnutí zakázek.
Úplně nová je záložka Expedice, ve které je možné vytvářet si balíky k odeslání a tisknout na ně štítky.
V záložce Výroba se opět pohybujeme jednotlivými fázemi výroby a podle stavu, ve kterém se konkrétní zakázka nachází, ji přesouváme mezi jednotlivými záložkami od fáze Připravuje se až po Vyrobené. Zajímavou novinkou je možnost odesílat údaje pro Asistenty. Tímto způsobem se zobrazí Vašim zaměstnancům v jednotlivých fázích výroby vždy pouze ty operace, které mají provést třeba na tabletu.
Záložka Nářezové plány v modulu Zakázky + Výroba má odlišný způsob práce než Nářezové plány v modulu Nabídky. Tady se nářezové plány nepočítají pro jednotlivé zakázky, ale pro několik zakázek naráz. Přibyla skvělá možnost vytváření různě tvarovaných dílců, které si můžete přesně nakreslit. Tuto funkci můžete využít nejenom pro atypicky tvarované dílce, ale také např. pro materiál s kazem. Přesně si nakreslíte využití materiálu tak, abyste se kazu vyhnuli a maximálně využili příslušný materiál.

Optimik 4

Pro úvodní seznámení s novým Optimikem Vám doporučujeme videa ve slovenském jazyce:

VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉHO NÁŘEZOVÉHO PLÁNUASISTENT ŘEZÁNÍNovinky posledních aktualizací Optimik 4:

+ výkonnější algoritmus (kratší řezání při stejném využití materiálu)
+ přehled formátů materiálu v okně "Parametry řezání"
+ rozšířená statistika nářezových plánů
+ nový typ dokladu pro kalkulaci (sloučený podle operací a materiálů)
+ automatické vytvoření prvního výrobku a otevření seznamu výrobků a dílců po přidání nové nabídky/zakázky
+ přizpůsobování výšky řádků v tabulkách (kvůli možnosti vyplnění prázdné spodní části tabulky)
+ ikonka "Filtr" v titulcích tabulek
+ nastavená velikost posuvníků v tabulkách
+ zjednodušený kalkulační doklad (Nářezové plány)
+ volitelný nářezový plán pouze pro 2 směry řezu
+ komentáře v importních/exportních souborech
+ možnost zadávání maximálního počtu současně řezaných tabulí

Úpravy a vylepšení posledních aktualizací Optimik 4:

* cenová kalkulace nabídky/zakázky
* výpočet plánu - prioritní využití materiálu v pořadí - 1. ze skladu, 2. od zákazníka, 3. standardní formáty
* doklady bez DPH (výpočet sumy k úhradě a tisk jednotkové ceny)
* přidání podpoložky do dokladu
* refresh obrázků v hlavním okně a katalogu po změně obrázku/barvy skladové položky
* klonování dílců v nabídce, zakázce i katalogu
* export pro CNC pilu Biesse
* export pro CNC pilu Etalon
* konverze dat z Optimiku 3.53 (bankovní účty, dodavatel ve skladové položce)
* vymazání záznamu v Slovníku pro doklady
* chybějící překlady v některých oknech
* nářezový plán se skupinami (kvůli kresbě) řezaný s omezeným počtem otočení (např. pro CNC pilu SCM)
* kalkulační doklady (Souhrn)
* export pro CNC pilu Etalon
* export pro CNC pilu Biesse a SCM
* nastavení PDF tiskárny (pokud je první v pořadí)
* automatický import/export
* indikátor stavu výroby výrobků
* editor nářezových plánů (mazání a kontrola pořadí řezů)
* nastavení výchozích parametrů řezání podle operace
* vymazání celé nabídky pokud již obsahuje vypočítané nářezové plány
* šablony pro import nabídky a zakázky