Optimik > Nápověda > Modul Zakázky

Modul Zakázky

Modul Zakázky je vhodný pro všechny, kteří chtějí v Optimiku nejenom vytvořit nářezový plán, ale také vést skladovou evidenci, případně sledovat přes Optimik výrobu. Dalším rozdílem mezi modulem Nabídky a Zakázky je, že v Zakázkách je možné vytvořit nářezový plán pro stejný materiál z vícero zakázek najednou (v modulu Nabídky je možný výpočet pouze z jedné nabídky).

Modul Zakázky je možné používat společně s modulem Nabídky, nebo samostatně.
Výhodou zadávání Nabídek je, že v tomto modulu je podstatně snadnější opravovat případné chyby, doplňovat dílce, přepočítávat nářezové plány. Důvodem je, že Nabídky neovlivňují stav zásob na skladě, proto se snadněji mažou a upravují.
V modulu Nabídky je možné dát si také spočítat nářezový plán ještě před překlopením nabídky do modulu Zakázky. V modulu Nabídky je sice možné spočítat si nářezový plán pouze pro jednu nabídku, ale získáme tím alespoň pro orientaci údaj o spotřebě materiálu na realizaci zakázky.

PRO VYTVOŘENÍ NOVÉ ZAKÁZKY BEZ POUŽITÍ MODULU NABÍDKY

Zvolte modul Zakázky v hlavním menu Optimiku

Optimik 4 modul Zakázky

Klikněte na zelené tlačítko (+) na horní liště okna Zakázky. Pro první dvě zakázky bude od Vás program požadovat zadání čísla zakázky, od třetí se již budou zakázky číslovat automaticky. Otevře se Vám okno pro zadání údajů k nové zakázce.

Optimik 4 modul Zakázky

Po vyplnění a potvrzení údajů zeleným zatržítkem ve spodní části okna Vás Optimik automaticky přepne na záložku Výrobky a dílce v modulu Zakázky. V levém horním okně se automaticky objeví první výrobek. Pokud na název 2x kliknete, můžete jej změnit. Do okénka vlevo nahoře si můžete vložit obrázek výrobku.

Nyní se postup zadávání dílců výrobku liší. Použít můžete:

1. Rychlé zadávání dílců - viz samostatný návod pro jednoduché a rychlé vložení základních údajů o dílcích (šířka, délka, kresba, hranovací pásky)

nebo
2. Zadávání dílců v samostatných oknech. Druhá možnost umožňuje vkládání i množství dalších operací k jednotlivých dílcům - přidávání vícero vrstev k materiálu, zadání úpravy rohů dílce, přidávání dalších plošných operací, hranovacích pásek, nebo dalších operací.
Pro přídání nového dílce stiskněte zelené tlačítko (+) v okně dílce. Na kartě dílce si nejdříve zvolte typ dílce, který chcete přidávat - plošný, délkový nebo jiný (1).
Počet kusů dílce stejně jako jeho délku a šířku můžete zadat buď jako konkrétní číslo, nebo v podobě vzorce zadaného za pomoci vybraných parametrů.

Optimik 4 Tvorba nářezového plánu

Na kartě dílce si rovněž můžete u plošných dílců zvolit, jestli mají kresbu. Jako nová funkce v této verzi Optimiku je možnost seskupení s jiným dílcem v nářezovém plánu buď kvůli navazující kresbě nebo kvůli lepšímu využití tvarovaných dílců (placená doplňková funkce).

Dále je možné si pro daný dílec kromě základní operace (např. řezání) zvolit množství operací doplňkových - hranování, montáž úchytek, vytvarování rohů dílce a další (2). Ke každé operaci se nastavuje rovněž materiál.

nebo
3. Výběr výrobků z Katalogu. Tato možnost se objeví po kliknutí pravým tlačítkem do tabulky Výrobky.

Optimik 4 modul Zakázky

Pokud jste si vytvořili v Katalogu základní výrobky, můžete je nyní zkopírovat do Zakázky a už pouze doupravit jejich parametry, pokud je to potřeba.

Optimik 4 modul Zakázky

PRO VYTVOŘENÍ NOVÉ ZAKÁZKY S POUŽITÍM MODULU NABÍDKY

Pokud jste vytvořili nabídku, vytvoření zakázky z ní je možné stisknutím jediného tlačítka. V horní části pravého okna pouze stiskněte tlačítko Vytvoř zakázku. Optimik 4 modul Zakázky

Optimik se Vás dotáže, jestli chcete ponechat ceny nezměněné a po zvolení příslušné možnosti zvolíte číslo zakázky, kterou program automaticky vytvoří a přepne Vás do modulu Zakázky. Pokud kliknete na záložku Výrobky a dílce v tomto modulu, budou tam všechny výrobky a dílce, které jste do původní nabídky zadali.