Optimik > Nápověda > Základní výpočet nářezového plánu

Základní výpočet nářezového plánu

Na začátku práce s programem Optimik je potřeba si vytvořit novou databázi.

Optimik 4 jako novinku přináší 2 základní moduly pro práci - Nabídky a Zakázky + Výroba.

Pokud pro Vaše potřeby postačuje pouze zadání dílců a vytvoření Nářezového plánu, zvolte si modul NABÍDKY.

Upozornění - modul Nabídky nemá vliv na stav zásob na skladě!

Nejdříve klikněte myší na tlačítko Nabídky v základním menu na levé straně obrazovky.

Optimik 4 modul Nabídky

Pro přidání nové nabídky stiskněte zelené tlačítko (+) na liště v okně, které se objeví na pravé straně obrazovky. Pro přidání prvních dvou nabídek je potřeba zadat číslo nabídky ručně. Od třetí nabídky již bude číslování automatické.
Otevře se okno, do kterého vyplníte základní údaje o nové nabídce.

Optimik 4 Tvorba nářezového plánu

Po vyplnění a potvrzení údajů zeleným zatržítkem ve spodní části okna Vás Optimik automaticky přepne na záložku Výrobky a dílce v modulu Nabídky. V levém horním okně se automaticky objeví první výrobek. Pokud na název 2x kliknete, můžete jej změnit. Do okénka vlevo nahoře si můžete vložit obrázek výrobku.
Nyní se postup zadávání dílců výrobku liší. Použít můžete:

1. Rychlé zadávání dílců - viz samostatný návod pro jednoduché a rychlé vložení základních údajů o dílcích (šířka, délka, kresba, hranovací pásky)

nebo
2. Zadávání dílců v samostatných oknech. Druhá možnost umožňuje vkládání i množství dalších operací k jednotlivých dílcům - přidávání vícero vrstev k materiálu, zadání úpravy rohů dílce, přidávání dalších plošných operací, hranovacích pásek, nebo dalších operací.
Pro přídání nového dílce stiskněte zelené tlačítko (+) v okně dílce. Na kartě dílce si nejdříve zvolte typ dílce, který chcete přidávat - plošný, délkový nebo jiný (1).
Počet kusů dílce stejně jako jeho délku a šířku můžete zadat buď jako konkrétní číslo, nebo v podobě vzorce zadaného za pomoci vybraných parametrů.

Optimik 4 Tvorba nářezového plánu

Na kartě dílce si rovněž můžete u plošných dílců zvolit, jestli mají kresbu. Jako nová funkce v této verzi Optimiku je možnost seskupení s jiným dílcem v nářezovém plánu buď kvůli navazující kresbě nebo kvůli lepšímu využití tvarovaných dílců (placená doplňková funkce).

Dále je možné si pro daný dílec kromě základní operace (např. řezání) zvolit množství operací doplňkových - hranování, montáž úchytek, vytvarování rohů dílce a další (2). Ke každé operaci se nastavuje rovněž materiál.

Po zadání všech výrobků a jejich dílců k dané nabídce je v další záložce - Souhrn možné si prohlédnout seznam všech operací a materiálů, které k nim patří a také seznam všech dílců.
Na záložce Nářezové plány se Vám zobrazí materiály aktuální Nabídky, pro které můžete dát vypočítat nářezový plán. Před výpočtem si můžete upravit základní parametry výpočtu nářezového plánu pomocí tlačítka na hořní liště. Pokud nemáte zatím naskladněný materiál, ze kterého chcete nářezový plán vypočítat, zatrhněte na záložce Materiál na kartě Parametrů výpočtu nářezového plánu, možnost Standardní formáty. Pokud některý z formátů nechcete použít v konkrétním nářezovém plánu, je možné jej vyloučit z výpočtu dvojklikem na ikonku zeleného zatržítka. Zatržítko se změní na značku přeškrtnutého červeného kruhu a daný formát ve výpočtu nebude využit.
Rovnaký způsob vyloučení formátu z výpočtu je i při využití možnosti Materiál ze skladu.

Pokud některé dílce mají na své kartě zatrženou volbu seskupení s jiným dílcem, program od Vás bude vyžadovat kontrolu a potvrzení umístění všech skupin dílců.

Pokud máte zakoupený doplňkový modul Editor nářezových plánů, můžete vypočítaný nářezový plán upravit podle svých potřeb.
Nakonec si můžete vytvořený nářezový plán vytisknout a rovněž si vytisknout štítky pro jednotlivé nařezané dílce i odřezky, pokud máte jejich vytvoření nastaveno v parametrech výpočtu nářezového plánu.

V případě, že Vám vypočítaný nářezový plán nevyhovuje, můžete jej zrušit pomocí tlačítka Zruš výpočet na záložce Nářezové plány, upravit parametry výpočtu nářezového plánu - způsob rozřezání, preference řezání, odřezatelné minimum nebo maximální rychlost výpočtu a vypočítat nářezový plán znovu.