Optimik > Nápověda > Expedice

Expedice

Záložku Expedice naleznete v modulu Zakázky v hlavním menu Optimiku.

Okno, které se Vám otevře, obsahuje několik částí - vlevo nahoře jsou výrobky z aktuální zakázky, kterou máte aktivní v záložce Zakázky.
Vpravo nahoře se nachází tabulka Doklady pro výrobek, ve které můžete sledovat míru "vydokladování" jednotlivých výrobků zakázky.
V dolní části okna se nacházejí tabulky pro vytváření balíků - vlevo je seznam jednotlivých balíků a v pravé části je obsah jednotlivých balíků a případné nezabalené části.

Okno Doklady pro výrobek

Pokud stisknete tlačítko Vytvoř doklad, volíte si, jestli se výrobky v dokladu mají považovat za fakturovány, zkontrolovány nebo expedovány. Pokud se podíváte v Expedici do tabulky se seznamem výrobků vlevo nahoře, uvidíte tam značku - buď posuvník Optimik 4 Expedice nebo tečku Optimik 4 Expedice. Tečka znamená, že ve vystavených dokladech jsou uvedeny všechny výrobky ze zakázky ve všech vystavených dokladech (pokud např. máte zatím expedovány pouze 3 z 5 výrobků zakázky, objeví se posuvník, který Vám naznačí, že expedice ještě není kompletní).
V pravé horní tabulce v okně expedice si můžete rychle zkontrolovat, které typy dokladů již byly pro jednotlivé zakázky vystaveny. Pomůžou Vám ikony Optimik 4 Expedice pro fakturaci, Optimik 4 Expedice pro kontrolu, Optimik 4 Expedice pro expedici. V každé řádce navíc naleznete číslo dokladu vystaveného pro daný výrobek.

Optimik 4 Expedice

Vytváření balíků

Pokud odesíláte Vašim zákazníkům výrobky v demontu, tento modul Vám pomůže vytvořit si z jednotlivých dílců přehledné balíky. Můžete na to využít automatické rozdělení dílců do balíků, nebo si je rozdělíte ručně.

Optimik 4 ExpedicePro automatické vytváření balíků stiskněte tlačítko Vytvoř balíky a v okně, které se otevře, si zvolíte maximální hmotnost balíků a maximální počet dílců v jednom balíku.

Optimik 4 Expedice

Po kliknutí na zelené zatržítko ve spodní části okna se dílce výrobku automaticky rozdělí do balíků. Jejich seznam je v pravé spodní části hlavního okna Expedice.

Pokud nejste s navrženým rozdělením spokojeni, nebo si chcete dílce do balíků uspořádat ručně, zrušte nejdříve balíky, se kterými nejste spokojeni, pomocí červeného tlačítka (-) v okně Balíky výrobku.
Následně pomocí zeleného tlačítka (+) můžete vytvořit vlastní balíky. Otevře se Vám okno, ve kterém si zvolíte pořadové číslo balíku a zvolíte typ dílců, které do něj chcete vložit.

Optimik 4 Expedice

Optimik 4 Expedice

V levé spodní části obrazovky následně uchopíte myší vybraný dílec v okně Nezabalené dílce výrobku a přetáhnete jej do okna Obsah balíku č... Pokračujete dalšími dílci, které chcete do balíku přidat, případně vytvoříte další balíky, do kterých povkládáte zbývající dílce výrobku.

Po rozdělení všech dílců si můžete pomocí tlačítka Tisk v horní části obrazovky vytisknout nejenom Seznam balíků a Soupis drobného příslušenství, ale také štítky, které nalepíte na balíky pro lepší orientaci.

Optimik 4 Expedice