Optimik > Nápověda > Zadání výpočtu nářezového plánu v modulu Zakázky

Zadání výpočtu nářezového plánu v modulu Zakázky

V modulu Zakázky v záložkách Zakázky a Výrobky a dílce v horní části naleznete tlačítko Vyrobit.

Optimik 4 Výroba

U něj se nachází malá šipka, po kliknutí na kterou si můžete zvolit, jestli chcete:

Optimik 4 Výroba

  1. Co vlastně chcete přidat do výrobní dávky - na výběr dostanete konkrétní dílec, výrobek, nebo zakázku/zakázky. Dílce a výrobky se nabízejí podle toho, který z nich je právě aktivní v okně Výrobky a dílce modulu Zakázky.

  2. Pokud si zvolíte možnost Vybrané zakázky, v oddílu 2 si můžete vybrat pomocí zatržítka, kterou zakázku/zakázky chcete zařadit do výrobní dávky. Na výběr dostanete všechny zakázky, kterých dílce zatím nebyly zařazeny do výrobních dávek.
    Tento krok je možné vykonávat opakovaně - tzn. pokud máte vytvořenou výrobní dávku, která zatím nemá spočítaný nářezový plán a dostanete další zakázku se stejným materiálem, přidáte ji do existující výrobní dávky. Pokud přibudou další zakázky se stejným materiálem do doby, než výrobní dávku začnete vyrábět, můžete postupně přidávat další a další.

  3. Volitelně můžete vybrat, jestli zařadíte do výrobní dávky všechny operace a materiály z vybrané zakázky, nebo pouze dílce s aktuální operací (materiálem).

  4. Vyberete si výrobní dávku, ke které chcete přidat vybranou zakázku/zakázky. Další možností je vytvořit si novou výrobní dávku, pokud to máte v úmyslu. V tomto případě stiskněte zelené tlačítko (+). Objeví se Vám nové okno pro zadání názvu nové výrobní dávky. Zadejte název nové výrobní dávky.

    Optimik 4 Výroba

  5. Ve spodní části okna pro přidání zakázky/dílců/výrobku do výrobní dávky se zobrazují čísla zakázek, které již patří do výrobní dávky, která je označená žlutě (aktivní).

Pokud jste zadali všechny potřebné údaje, stiskněte zelené zatržítko ve spodní části okna a dílce zakázky se přidají do výrobní dávky, kterou jste zvolili. Zároveň Vás Optimik přepne do okna Nářezový plán v modulu Výroba, kde budou uvedeny všechny materiály a dílce, které jsou součástí zakázek výrobní dávky, kterou jste zvolili.

Pro překlopení zakázky do výroby a odeslání dílců pro výpočet nářezových plánů není potřeba pokaždé použít šipku u tlačítka "Vyrobit". Optimik si pamatuje Vámi nastavenou možnost a výběr pomocí šipky stačí využít až když je potřeba nastavenou volbu změnit.