Optimik > Nápověda > Výroba

Výroba

Modul Výroba tvoří jeden celek s modulem Zakázky.
Přímo ze Zakázek je možné překlopit připravenou zakázku do výroby pomocí tlačítka Vyrobit v horní části obrazovky.

Po překlopení zakázky do výroby Vás Optimik automaticky přepne do záložky Nářezové plány v modulu Výroba.
Nyní můžete upravit základní parametry výpočtu, nebo pouze použít tlačítko Vypočítej v horní části obrazovky.
U tlačítka vypočítej je malá šipka, která Vám umožní si zvolit z možností:

Optimik si pamatuje naposledy zvolenou možnost, proto použijte šipku pouze v případě, že ji chcete změnit.

Pokud máte v nářezovém plánu zadané skupiny dílců, po kliknutí na tlačítko Vypočítej se objeví oznámení, že musíte nejdříve zkontrolovat a potvrdit všechny skupiny dílců.

Optimik 4 Výroba

Pro potvrzení skupin dílců využijte tlačítko Potvrď v horní části obrazovky. Pokud by bylo potřeba dílce ze skupiny přeuspořádat, můžete tak udělat umístěním kurzoru na dílec, který chcete přesunout, zmáčknout levé tlačítko myši a držet stisknuté. Současně pohybujte myší dílcem na místo, kam jej chcete přesunout. Omezení je pouze v tom, že dílec je možné uložit pouze pod jiný dílec a ne nad něj.
Pozn. Tento způsob přesouvání dílců se týká pouze tvarovaných dílců a je možný pouze pokud máte zakoupený editor skupin. Dílce sloučené kvůli kresbě se zoskupují již v nabídce/zakázce.

Optimik 4 modul Zakázky

Po výpočtu nářezového plánu/plánů (pokud máte v nářezových plánech vícero materiálů) se přepněte do záložky Výroba. V seznamu Výrobních dávek bude zvýrazněna výrobní dávka, pro kterou jste právě spočítali nářezový plán.
V horní části obrazovky nad oknem Výrobní dávky si všimněte záložek Připravuje se, Připravené, Vyrábí se, Vyrobené a Archivováno.

Optimik 4 Výroba

Jedná se o jednotlivé fáze výroby, mezi kterými je možné dle reálného stavu přemísťovat Vaše výrobní dávky. Výrobní dávku přesunete uchopením myší (kurzor na aktivní výrobní dávku, stisknutí levého tlačítka myši a tažení nahoru do další záložky).

Změna / zrušení výrobní dávky

Pokud je potřeba změnit nebo zrušit některou z výrobních dávek, je to možné opět přetažením do předchozí fáze, případně do fáze Připravuje se. (Změny a rušení výrobních dávek jsou možné pouze do fáze vyrobeno!) Při snaze o toto umístění vyskočí oznámení, že pro danou výrobní dávku již byl rezervován materiál. Oznámení klidně ignorujte. Po přetáhnutí výrobní dávky do fáze Připravuje se ji uchopte myší ještě jednou a opět přetáhněte do této záložky. Tímto druhým přetažením dojde ke zrušení všech rezervací, které byly pro danou výrobní dávku vytvořeny. Nyní můžete kliknout na tlačítko Odeber v horní části obrazovky, čímž se smažou zvolené dílce. Pokud vymažete všechny dílce výrobní dávky, je možné poslední výrobní dávku úplně vymazat pomocí červeného tlačítka (-) na liště tabulky Výrobní dávky. Pokud dávka, ze které jste odstranili dílce, není poslední a tudíž smazat nejde, ponechte jí prázdnou a vložte do ní dílce z nejbližší zakázky, kterou budete chtít zaslat do výroby.

PŘIPRAVUJE SE

První fáze výroby, do které se zakázka dostává po jejím odeslání do výroby. Tato první fáze je určena pro kompletizaci výrobní dávky a pokud nemáte spočítaný nářezový plán, dají se se sem přidávat další zakázky se stejným materiálem, abyste mohli vypočítat nářezový plán pro všechny najednou. Po doplnění všech zakázek je dobré si hned na začátku výroby nechat vypočítat nářezový plán, jinak Vás Optimik bude upozorňovat, že jeho výpočet chybí.

PŘIPRAVENÉ

Po přetažení výrobní dávky do této fáze si můžete všimnout ve sloupci Vyskladněné tabulky Operace a materiál, že se Vám vytvořila rezervace (značka Stop). Díky tomu se Vám nestane, že byste omylem ten samý materiál přiřadili k vícero zakázkám. V tabulce Výrobní dávky se Vám zobrazuje rovněž posuvník (nebo tečka, pokud je všechen materiál vyskladněn), který Vám ukazuje, jaká část potřebného materiálu pro výrobní dávku se již rezervovala.
Výdej a rezervaci materiálu vidíte jednak na záložce Výdej a rezervace materiálu ve spodní tabulce na záložce Připravené, jednak pokud se přes hlavní menu Optimiku přepnete do Skladu, je rezervace viditelná ve spodní části karty materiálu na záložce Příjmy, rezervace a výdeje. Na záložce Zásoby si můžete všimnout, že je uvedené množství materiálu na skladě, ale ve sloupečku K dispozici je už uvedené množství po odpočítání množství potřebného k realizaci zakázky.

Optimik 4 modul Zakázky

Pokud se vrátíme na záložku Výroba, po aktivaci jednotlivých řádků v tabulce Operace a materiál se Vám v tabulce ve spodní části obrazovky na záložce Dílce zobrazují jednotlivé materiály a všechny dílce, které se z nich budou vyrábět včetně dalších operací, které se s nimi mají vykonat.
Při přesunu do další fáze výroby Vás Optimik rovněž upozorní, pokud nemáte některý materiál nebo pomocný materiál na skladě.

VYRÁBÍ SE

V této fázi výroby je možné pomocí tlačítka Asistenti v horní části obrazovky odeslat výrobní zakázku do Asistenta řezání, pokud vlastníte tento doplňkový modul. V tom případě se Vám v Optimiku automaticky zobrazuje postup řezání jednotlivých dílců i ukončení výroby.
Pokud Asistenta řezání nemáte, jednoduše po ukončení výroby všech položek výrobní dávky tuto přesunete do záložky Vyrobené.
V záložce Nářezové plány modulu Výroba je možné zadat tisk štítků (tlačítko Štítky v horní části obrazovky), kterými můžete olepit nařezané dílce a odřezky pro větší přehlednost.

VYROBENÉ

Po přesunutí výrobní dávky do této záložky se ve skladě automaticky vyskladní všechen použitý materiál a naskladní se vzniklé odřezky, pokud máte tuto možnost v Optimiku nastavenou.
V tabulce Výrobní dávky v horní části obrazovky se objeví tečka ve sloupečku Vyrobené, která Vás informuje o ukončení výroby.

Výrobní dávku můžete pro větší přehlednost přesunout do záložky Archivované.

Pokud se nyní přepnete na záložku Zakázky v hlavním menu Optimiku, můžete si zde všimnout, že v seznamu zakázek máte sloupce Vyrobené a Dokladované, kde jsou opět posuvníky / tečky, které Vám ukazují postup ve výrobě a dokladování Vašich zakázek. Po ukončení výroby se v okénku Vyrobené objeví tečka.