Nápověda pro OPTIMIK® 4

Návody a užitečné rady pro tvorbu nářezových plánů v programu OPTIMIK® v českém jazyce:

Instalace

Instalace Optimiku 4
Instalace Optimik 4 v krocích

Autorizace a zrušení autorizace Optimik 4
Návod na autorizaci licence Optimik 4

Autorizace Optimiku bez internetového připojení
Postup pro autorizaci Optimiku bez připojení počítače na internet

Vytvoření a nastavení nové databáze v programu Optimik
Návod pro první kroky při nastavení databáze v Optimiku

Přenos dat z Optimiku 3 do verze 4
Návod na přenos dat v Optimiku z verze 3 do verze 4.

Souběžná instalace dvou verzí serveru Firebird
Návod na souběžnou instalaci dvou rozdílných verzí Firebird.

Připojení k databázovému serveru
Návod pro provoz Optimiku 4 na databázovém serveru

Instalace aktualizace Optimiku na serveru
Postup aktualizace instalace Optimiku na serveru

Základy práce s Optimikem

Stručná příručka pro Optimik 4
Stručná příručka pro seznámení s Optimikem 4

Ovládání programu
Základní ovládání programu Optimik

Moduly v Optimiku 4
Rozdíly mezi moduly v Optimiku 4

Základní výpočet nářezového plánu
Návod na výpočet základního nářezového plánu.

Rychlé zadávání dílců
Funkce pro rychlé zadávání dílců

Modul zakázky

Modul Zakázky
Detailní návod pro práci s modulem zakázky

Postup zpracování zakázky v Optimiku 4
Postup pro kompletní zpracování zakázky v Optimiku (objednávka, zakázka, výroba, expedice, doklady)

Zadání výpočtu nářezového plánu v modulu Zakázky
Překlopení zakázky do Výroby - nářezový plán

Výroba
Postup výroby

Expedice
Tvorba balíků pro expedici

Ostatní

Doklady
Způsob práce s modulem doklady v Optimiku 4

Katalog
Katalog je velmi užitečný pro vytvoření typových výrobků a následně rychlejší vytváření nových zakázek.

Parametry
Seznámení s využitím a jednotlivými typy parametrů.

Typy parametrů
Bližší vhled do různých typů parametrů a možnosti jejich využití

Operace
Operace a materiál jsou ve verzi 4 nerozlučnou dvojicí.

Navazující kresba
Postup pro zadání navazující kresby dílců

Cenotvorba
Detailní vysvětlení postupu tvorby cen v Optimiku

Editor nářezových plánů
Návod na práci s Editorem nářezových plánů

Práce s Asistentem řezání
Postup zprovoznění a základy práce s Asistentem řezání

Nastavení

Nastavení nářezových plánů
Postup nastavení nářezového plánu

Import a export
Návod na práci s importem a exportem

Import nabídky/zakázky
Přesný postup pro import nabídky/zakázky

Tisk a export do PDF
Možnosti úpravy existujících tiskových sestav ve Fast Reportu

Zálohování databáze
Zálohování databáze zabraňuje zbytečné ztrátě Vašich dat.

Postup nalezení databáze
Postup nalezení databáze

Nastavení etiket
V OPTIMIKu® jsou nejen etikety ale i další tiskové výstupy libovolně editovatelné díky aplikaci FastReport.

Automatické příslušenství
Automatická volba přidávání příslušenství k dílcům.

Otázky a odpovědi

Proč zůstávají odřezky ve skladu po použití?
Jak se vypořádat s velkým množstvím formátů odřezků ve skladu.

Odstranění poškozeného odřezku ze skladu
Návod na odstranění odřezku ze skladu

Orientovaná kresba
Pravidla načítání a zadávání orientované kresby.

Hromadná změna materiálu
Hromadná změna materiálu v zakázce / nabídce.

Dělení nářezového plánu na stránky
Návod pro nastavení zobrazování nářezového plánu po částech nebo jako celku

Zadávání kazů materiálu
Optimik umožňuje zadání kazů v materiálu, které následně obejde při vytváření nářezových plánů.

Další aplikace

Spolupráce Optimik s dalšími aplikacemi
Údaje je možné do programu Optimik importovat z mnoha dalších aplikací.

Nápověda pro starší verze Optimik

Nápověda pro Optimik 3 >>>

Nápověda pro Optimik 2 >>>