Nápověda pro OPTIMIK®

Návody a užitečné rady pro tvorbu nářezových plánů v programu OPTIMIK® v českém jazyce:

Jak začít
Vytvořte si vlastní databázi, zakázky, definujte materiál, prvky a spočítejte první nářezový plán....

Více uživatelů
Práci s programem OPTIMIK ve vnitřní síti pro více uživatelů umožňuje Firebird SQL Server....

Nastavení etiket
V OPTIMIKu® jsou nejen etikety ale i další tiskové výstupy libovolně editovatelné díky aplikaci FastReport....

Windows 10
Systémové požadavky pro program Optimik pro tvorbu nářezových plánů...

Import dat ze starší verze
Funkce Databáze > Nová z původního programu Optimik vytvoří novou databázi a zároveň do ní budou automaticky přeneseny existující údaje....

Přesun Optimik 2
Starší verzi Optimik 2 je možné zpravidla jednoduše přesunout na nový počítač včetně dat...

Umístění dat v Optimik 2
Při upgrade na aktuální verzi Optimik nebo přesunu Optimik 2 na jiný počítač existuje možnost importovat data z původního programu....

Konfigurace Optimik Exporter
Pro korektní funkčnost je nutné zabezpečit, aby Váš zákazník měl k dispozici seznam plošných materiálů a hranících pásek....

Celková uživatelská příručka ve slovenštině