Nápověda pro OPTIMIK®

Návody a užitečné rady pro tvorbu nářezových plánů v programu OPTIMIK® v českém jazyce:

Jak začít
Vytvořte si vlastní databázi, zakázky, definujte materiál, prvky a spočítejte první nářezový plán....

Windows 10
Systémové požadavky pro program Optimik pro tvorbu nářezových plánů...

Přenos Optimiku do nového počítače
Návod na přenos licence Optimik do nového počítače....

Přesun Optimik 2
Starší verzi Optimik 2 je možné zpravidla jednoduše přesunout na nový počítač včetně dat...

Umístění dat v Optimik 2
Při upgrade na aktuální verzi Optimik nebo přesunu Optimik 2 na jiný počítač existuje možnost importovat data z původního programu....

Více uživatelů Optimik 3
Práci s programem OPTIMIK ve vnitřní síti pro více uživatelů umožňuje Firebird SQL Server....

Navazující kresba
U Optimiku je v definici dílce je možné přidat rozměr, aby byla v nářezovém plánu dodržena navazující kresba....

Zrušení orientace dílců na nářezovém plánu podle kresby
Pro dílce výrobků, pro které není nutné dodržet kresbu na nářezovém plánu....

Seskupování stejných tabulí v nářezovém plánu
Postup, jak se vypořádat se seskupováním stejných tabulí v nářezových plánech....

Hromadná změna DPH při vytvoření nové faktury
Pokud chcete v dokladu hromadně změnit sazbu DPH....

Import dat ze starší verze
Funkce Databáze > Nová z původního programu Optimik vytvoří novou databázi a zároveň do ní budou automaticky přeneseny existující údaje....

Nastavení etiket
V OPTIMIKu® jsou nejen etikety ale i další tiskové výstupy libovolně editovatelné díky aplikaci FastReport....

Editace tiskové sestavy v programu Optimik
Pokud jste nenašli vhodnou tiskovou sestavu, můžete si stávající sestavy sami upravit....

Import dílců do zakázky
Návod na import dílců do zakázky z csv souboru....

Zobrazení celkové délky řezání a hranování pro nářezový plán.
Návod na zjištění celkové délky řezání a hranování...

Databáze
Zálohování databáze zabraňuje zbytečné ztrátě Vašich dat....

Otevírání databáze
Postup nalezení databáze...

Načtení zálohy databáze z backup souboru
Po poškození databáze můžete k jejímu obnovení využít zálohu. ...

Konfigurace Optimik Exporter
Pro korektní funkčnost je nutné zabezpečit, aby Váš zákazník měl k dispozici seznam plošných materiálů a hranovacích pásek....

Optimik Exporter - návod na instalaci
Návod na instalaci Optimik Exporteru....

Optimik Exporter - práce s programem
Návod na práci s programem Optimik Exporter....

Hromadná změna materiálu v zakázce
Pro vytvoření alternativní nabídky zákazníkovi můžete změnit v zakázce materiál....

Proč zůstávají odřezky ve skladu po použití?
Jak se vypořádat s velkým množstvím formátů odřezků ve skladu....

Nastavení tisku z Asistenta řezání
Návod na nastavení tisku z Asistenta řezání....

Optimik Portable
Pokud máte v Optimiku problém s načítáním dokumentů z disku, je možné instalovat tzv. portable verzi programu. ...

Editor nářezových plánů
Návod na práci s Editorem nářezových plánů...

Celková uživatelská příručka ve slovenštině