Nápověda pro OPTIMIK®

Návody a užitečné rady pro tvorbu nářezových plánů v programu OPTIMIK® v českém jazyce:

Hromadná změna DPH při vytvoření nové faktury
Pokud chcete v dokladu hromadně změnit sazbu DPH....

Jak začít
Vytvořte si vlastní databázi, zakázky, definujte materiál, prvky a spočítejte první nářezový plán....

Více uživatelů
Práci s programem OPTIMIK ve vnitřní síti pro více uživatelů umožňuje Firebird SQL Server....

Zrušení orientace dílců na nářezovém plánu podle kresby
Pro dílce výrobků, pro které není nutné dodržet kresbu na nářezovém plánu....

Nastavení etiket
V OPTIMIKu® jsou nejen etikety ale i další tiskové výstupy libovolně editovatelné díky aplikaci FastReport....

Windows 10
Systémové požadavky pro program Optimik pro tvorbu nářezových plánů...

Import dat ze starší verze
Funkce Databáze > Nová z původního programu Optimik vytvoří novou databázi a zároveň do ní budou automaticky přeneseny existující údaje....

Přesun Optimik 2
Starší verzi Optimik 2 je možné zpravidla jednoduše přesunout na nový počítač včetně dat...

Umístění dat v Optimik 2
Při upgrade na aktuální verzi Optimik nebo přesunu Optimik 2 na jiný počítač existuje možnost importovat data z původního programu....

Konfigurace Optimik Exporter
Pro korektní funkčnost je nutné zabezpečit, aby Váš zákazník měl k dispozici seznam plošných materiálů a hranících pásek....

Celková uživatelská příručka ve slovenštině