Nápověda pro OPTIMIK® 4

Návody a užitečné rady pro tvorbu nářezových plánů v programu OPTIMIK® v českém jazyce:

Instalace

Instalace Optimiku 4
Instalace Optimik 4 v krocích

Autorizace a zrušení autorizace Optimik 4
Návod na autorizaci licence Optimik 4

Autorizace Optimiku bez internetového připojení
Postup pro autorizaci Optimiku bez připojení počítače na internet

Vytvoření a nastavení nové databáze v programu Optimik
Návod pro první kroky při nastavení databáze v Optimiku

Přenos Optimiku do jiného počítače
Pro přenos Optimiku do nového počítače je potřeba jej deaktivovat a přenést další data

Přenos dat z Optimiku 3 do verze 4
Návod na přenos dat v Optimiku z verze 3 do verze 4.

Souběžná instalace dvou verzí serveru Firebird
Návod na souběžnou instalaci dvou rozdílných verzí Firebird.

Připojení k databázovému serveru
Návod pro provoz Optimiku 4 na databázovém serveru

Instalace aktualizace Optimiku na serveru
Postup aktualizace instalace Optimiku na serveru

Základy práce s Optimikem

Stručná příručka pro Optimik 4
Stručná příručka pro seznámení s Optimikem 4

Ovládání programu
Základní ovládání programu Optimik

Moduly v Optimiku 4
Rozdíly mezi moduly v Optimiku 4

Práce se skladem
Podrobný návod pro práci se skladem

Základní výpočet nářezového plánu
Návod na výpočet základního nářezového plánu.

Rychlé zadávání dílců
Funkce pro rychlé zadávání dílců

Modul zakázky

Modul Zakázky
Detailní návod pro práci s modulem zakázky

Postup zpracování zakázky v Optimiku 4
Postup pro kompletní zpracování zakázky v Optimiku (objednávka, zakázka, výroba, expedice, doklady)

Zadání výpočtu nářezového plánu v modulu Zakázky
Překlopení zakázky do Výroby - nářezový plán

Výroba
Postup výroby

Expedice
Tvorba balíků pro expedici

Ostatní

Dekory Kronospan pro Optimik
Databáze dekorů Kronospan a hran Hranipex pro import do Optimiku

Doklady
Způsob práce s modulem doklady v Optimiku 4

Katalog
Katalog je velmi užitečný pro vytvoření typových výrobků a následně rychlejší vytváření nových zakázek.

Parametry
Seznámení s využitím a jednotlivými typy parametrů.

Typy parametrů
Bližší vhled do různých typů parametrů a možnosti jejich využití

Operace
Operace a materiál jsou ve verzi 4 nerozlučnou dvojicí.

Navazující kresba
Postup pro zadání navazující kresby dílců

Navazující kresba pro vícero výrobků (např. čela skříněk)
Návod pro navazující kresbu pro vícero výrobků

Cenové kalkulace
Podrobný průvodce cenovými kalkulacemi v Optimiku

Editor nářezových plánů
Návod na práci s Editorem nářezových plánů

Práce s Asistentem řezání
Postup zprovoznění a základy práce s Asistentem řezání

Asistent hranování
Asistent hranování je doplatkový modul, pro ulehčení operace hranování

Automatický režim
Automatický režim sám naimportuje údaje o zakázce, vypočte nářezový plán a exportuje jej do složky.

Nastavení

Úprava rozměrů dílců v Optimiku
Ve výchozím nastavení Optimiku se odečítá tloušťka hran na dílcích - jak to v případě potřeby změníte.

Nastavení nářezových plánů
Postup nastavení nářezového plánu

Importní a exportní šablony pro Optimik
Detailní popis šablon pro import a export v Optimiku

Import a export
Návod na práci s importem a exportem

Import nabídky/zakázky
Přesný postup pro import nabídky/zakázky

Přiřazení CNC pily v CNC modulu
Návod pro nastavení CNC modulu v Optimiku

Nastavení exportu pro CNC pily
Nastavení názvu a položek cnc exportu

Tisk a export do PDF
Možnosti úpravy existujících tiskových sestav ve Fast Reportu

Zálohování databáze
Zálohování databáze zabraňuje zbytečné ztrátě Vašich dat.

Databáze
Postup nalezení databáze

Nastavení etiket
V OPTIMIKu® jsou nejen etikety ale i další tiskové výstupy libovolně editovatelné díky aplikaci FastReport.

Automatické příslušenství
Automatická volba přidávání příslušenství k dílcům.

Otázky a odpovědi

Proč zůstávají odřezky ve skladu po použití?
Jak se vypořádat s velkým množstvím formátů odřezků ve skladu.

Odstranění poškozeného odřezku ze skladu
Návod na odstranění odřezku ze skladu

Orientovaná kresba
Pravidla načítání a zadávání orientované kresby.

Hromadná změna materiálu
Hromadná změna materiálu v zakázce / nabídce.

Dělení nářezového plánu na stránky
Návod pro nastavení zobrazování nářezového plánu po částech nebo jako celku

Zadávání kazů materiálu
Optimik umožňuje zadání kazů v materiálu, které následně obejde při vytváření nářezových plánů.

Jak zadat dílec s operacemi pro automatické načtení nákladů a spotřeby?
Příklad automatického zadávání dílce s operacemi na příkladu montáže a lepení kolíku

Další aplikace

Spolupráce Optimik s dalšími aplikacemi
Údaje je možné do programu Optimik importovat z mnoha dalších aplikací.

Nápověda pro starší verze Optimik

Nápověda pro Optimik 3 >>>

Nápověda pro Optimik 2 >>>