Optimik > Nápověda > Nastavení nářezových plánů

Nastavení nářezových plánů

Optimik 4 - Nářezové plányV modulu Nářezové plány naleznete seznam všech plošných a délkových materiálů aktuální nabídky nebo výrobní dávky. Pro každý z nich můžete jednotlivě nebo hromadně vypočítat nářezový plán.

Výsledek výpočtu můžete do značné míry ovlivnit nastavením odpovídajících parametrů, přičemž celou skupinu těchto parametrů si můžete uložit a velmi rychle použít v budoucnosti.

Výpočet s výběrem parametrů spustíte kliknutím na první tlačítko na liště (vlevo nahoře). Zobrazí se okno se seznamem skupin parametrů, kde si můžete vybrat některou z existujících nebo si vytvořit novou.


Optimik 4 - Nářezové plányKromě parametrů řezání můžete na záložce "Materiál" vybrat formáty materiálu, které budou použity při výpočtu. Na výběr jsou tři možnosti:
  1. Materiál od zákazníka - tuto možnost vyberte v případě, pokud zákazník požaduje pouze rozřezat vlastní materiál. Seznam těchto formátů můžete kdykoliv editovat a tyto formáty nebudou zahrnuty do ceny nářezového plánu.

  2. Materiál ze skladu - pokud si zákazník u vás kupuje také materiál, zvolte tuto možnost. Seznam těchto formátů není možné editovat, ale načítá se automaticky ze skladu podle reálného stavu zásob.

  3. Standardní formáty - sem zadejte formáty, které budou ve výpočtu použity v případě, že již nejsou k dispozici žádné jiné nahoře uvedené formáty.

Při výpočtu program automaticky použije formáty v tomto pořadí. Pokud je k dispozici vícero různých formátů, program sám vybere nejvhodnější z nich.

Na záložce "Odřezky a odpad" zadejte rozměry nejmenších odřezků, které jsou pro vás ještě využitelné. Program se poté bude snažit umístit v plánu dílce tak, aby co největší část odpadu byla seskupena do využitelných odřezků. Nezadávejte sem příliš malé rozměry - tehdy může vzniknout vícero menších odřezků, ani příliš velké - může se stát, že nebude možné odpad sloučit do takto velkých odřezků a ten tak zůstane nevyužitelný.


Výpočet

Optimik 4 obsahuje nový typ optimalizačního algoritmu, který se snaží o co nejrychlejší dosažení vyhovujícího výsledku. Později se snaží ještě o doladění a vylepšení tohoto výsledku, přičemž maximální čas trvání tohohle propočtu můžete také nastavit v parametrech.
Při výpočtu je zobrazeno malé okénko s průběhem výpočtu. Po výpočtu prvního výsledku se zde zobrazí procentuální hodnota dosaženého využití materiálu. V případě potřeby nemusíte čekat na dokončení úplného propočtu, ale kliknutím na tlačítko "Potvrdit" akceptovat dosaženou hodnotu i dříve.