Funkce

Optimik je počítačový program pro operační systém Windows.
Vyžívá jej široká skupina zákazníků - od drobných řemeslníků až po velké výrobní společnosti.

Nabízí tyto základní moduly:

Nabídky a Zakázky

OPTIMIK Vám pomůže rychle a komfortně vytvořit cenové nabídky. Stačí sem pouze zadat výrobky a jejich dílce (případně je vybrat z Katalogu) a program automaticky vypočítá ceny a množství všech potřebných materiálů, jako i nářezové plány.
Z akceptovaných nabídek potom lehce vytvoříte reální zakázky, které potom naráz nebo po částech odešlete do Výroby. Tady můžete získat další úspory materiály, když pro dílce z vícero zakázek vytvoříte společný nářezový plán.

Optimik 4 Funkce

Výrobky a dílce


Do každé nabídky, nebo zakázky můžete vložit neomezené množství výrobků. Každý výrobek se může skládat z neomezeného počtu dílců, přičemž každý dílec může obsahovat i vícero operací a materiálů (např. vícevrstvé desky s různými hranovacími páskami a doplňky - úchytky, závěsy a pod.). Rozměry, operace a materiály můžou být zadány také jako parametry výrobků, díky čemu po změně parametru se změna automaticky projeví ve všech odpovídajících dílcích.

Optimik 4 Funkce

Nářezové plány


Pro všechny plošné a délkové materiály je k dispozici rychlý a výkonný výpočet nářezových plánů. Výpočet můžete ovlivnit nastavením jednoho z mnoha parametrů (např. šířku řezu, ořezání okrajů, způsob rozřezání, preference a pod.) a také určením vstupního materiálu.

Optimik 4 Funkce

Výroba


Vybrané dílce z jedné nebo vícero zakázek jsou zde evidovány ve spoločné výrobní dávce. Můžete tady sledovat její stav (jestli se připravuje na výrobu, vyrábí se, nebo je již vyrobena) a také automaticky zarezervovat nebo vydat všechen potřebný materiál ze skladu.

Optimik 4 Funkce

Doklady


Přijaté a vystavené faktury, zálohové faktury, příjemky, výdejky, objednávky, dodací listy a také možnost definování vlastních typů dokladů. Neomezené množství dokladů libovolného typu, včetně kategorií, položek a podpoložek. Doklady jsou volitelně propojeny se skladem a tak můžou automaticky měnit stav zásob nebo je rezervovat.

Optimik 4 Funkce

Platby


Jednoduchá evidence příjmů a výdejů. Sice se nejedná o plnohodnotné účetnictví, ale pomůže Vám např. s přehledem úhrad Vašich faktur, nebo s přehledem výdajů za materiál. Drobní živnostníci ji můžou využít také jako zjednodušenou daňovou evidenci svých příjmů a výdejů.

Optimik 4 Funkce

Katalog výrobků


Sortiment výrobků, které nabízíte, si můžete jednorázově zaevidovat v katalogu a lehce je zkopírovat do každé nové Nabídky nebo Zakázky. Samozřejmostí je možnost změny materiálu, rozměrů nebo jiných parametrů, čímž z každého výrobku automaticky získáváte množství dalších variací.

Optimik 4 Funkce

Sklad


Materiál a zboží všech druhů si můžete přehledně zaevidovat ve skladu. Každá skladová položka může obsahovat také vícero "podzásob" (např. v případe plošných a délkových materiálů to bude vícero jejich formátů) přičemž pro každou z nich můžete mít také další informace jako umístění ve skladu, expiraci nebo individuální cenu a množství.

Optimik 4 Funkce

Obchodní partneři


Vaši zákazníci, dodavatelé a odběratelé na jednom místě. Přehledně členěný seznam Vašich obchodních partnerů i s historickým přehledem jejich kontaktních údajů a možností filtrování pomocí vícero kriterií.

Optimik 4 Funkce

Vývoj programu Optimik 4