Optimik > Nápověda > Vytvoření a nastavení nové databáze v programu Optimik

Vytvoření a nastavení nové databáze v programu Optimik

Při prvním zapnutí programu Optimik 4 uvidíte úvodní obrazovku, ve které se Vám nabízí pro práci Databáze s příklady. Je dobré ji využít pro úvodní seznámení se s funkcemi programu, můžete si v ní vytvořit zkušební nářezové plány.
Pokud se rozhodnete pro práci s programem Optimik "naostro", začněte vytvořením nové databáze.

Pokud jste majitelem verze 3 a chcete si převést data do verze 4, pokračujte podle tohoto návodu.

Pokud s Optimikem začínáte, vytvoříte svou první databázi tak, že v úvodním okně Optimiku kliknete na tlačítko (+) v dolní části okna:

Optimik 4 Vytvoření nové databáze

Otevře se Vám výchozí nové okno, do kterého si zadáte název databáze, vyberete si jazyk pro práci a také zde máte možnost nastavení základních jednotek pro zadávání údajů a měny.

Následně klikněte na tlačítko Vytvoř databázi v pravém dolním rohu okna:

Optimik 4 Vytvoření nové databáze

Otevře se Vám prázdná databáze, ve které můžete začít pracovat.
Obvykle pro práci s Optimikem postačuje jedna databáze. V takovém případě si můžete v Optimiku nastavit její automatické otevírání při startu, bez zobrazení úvodního okna. Toto nastavení je možné na pravém okraji horní lišty kliknutím na šipku vedle názvu Vaší databáze a odstraněním zatržítka u možnosti Vybírat při startu programu.

Optimik 4 Vytvoření nové databáze

Pokud bude Optimik využívat vícero zaměstnanců, klikněte na tlačítko s nápisem Administrátor pravé části horní lišty programu a vyberte možnost Uživatelé. Otevře se Vám okno, do kterého můžete zadávat další uživatele a přiřadit jim oprávnění k užívání různých částí Optimiku dle potřeby. Přístup do programu je možné ošetřit přístupovým heslem.

Optimik 4 Vytvoření nové databáze

Dalším krokem v práci s Optimikem je zadání výchozích Nastavení programu. Tyto naleznete po kliknutí na ikonu s nářadím v pravé části horní lišty Optimiku.
Můžete si zde upravit Základní nastavení Optimiku, nastavení k Výrobkům a dílcům, Nářezovým plánům, Výrobě, Cenám, nebo pro Import a export...
Pod záložkou Program si nezapomeňte nastavit zálohování databáze programu pro případ, selhání hardware!

Poté je potřeba nastavit si základní údaje o Vaší firmě.
Klikněte na záložku Ostatní v menu v levé části hlavní obrazovky Optimiku a zvolte záložku Základní údaje.

Optimik 4 Vytvoření nové databáze

Podle rozsahu, v jakém plánujte program Optimik využívat i pro vedení jednoduchého účetnictví, si zadejte potřebné údaje opět v menu Ostatní - měny, bankovní účty a hotovost, sazby DPH, případně si nastavte ceníky.

V hlavním menu na levé straně obrazovky si po zvolení záložky Partneři můžete nastavit seznam Vašich dodavatelů a odběratelů.

Důležitou součástí práce v nové verzi Optimiku je, že ke každému materiálu je nastavena operace. Ve Vaší nové databázi jsou některé operace již prednastaveny, možná bude ale potřeba přidat pro Vaši práci další. Nastavení operací je v menu Ostatní/Operace. Detailní postup pro práci s Operacemi naleznete v části Operace.

Po nastavení ostatních parametrů si musíte nastavit základní Parametry výpočtu nářezových plánů v záložce hlavního menu Ostatní/Parametry výpočtu nářezových plánů.
Detailní postup pro nastavení parametrů pro výpočet nářezových plánů je v další části nápovědy.