Optimik > Nápověda > Katalog

Katalog

Modul Katalog naleznete v hlavním menu Optimiku.
Je to velmi užitečný nástroj. Bude od Vás sice v začátcích práce s Optimikem chtít více času a práce, následně Vám však obojí bude ve velké míře šetřit - pokud opakovaně vyrábíte stejné, nebo podobné výrobky, nemusíte jejich dílce opakovaně manuálně zadávat do nabídek nebo zakázek. Stačí si výrobek a jeho dílce definovat v Katalogu a následně je již kdykoliv jednoduše do nabídek nebo zakázek zkopírovat.

Optimik 4 Katalog

Pokud práci s katalogem začínáte, musíte si nejdříve vytvořit skupiny Vašich produktů. Do nich budete vkládat výrobky. Pro vytvoření nového výrobku zmáčkněte zelené tlačítko (+) v tabulce Výrobky. Kromě názvu, zadání ceny, nebo volby, že bude vypočítána, si sem můžete vkládat také obrázky hotových výrobků. Tyto je možné jednak využít pro lepší orientaci v Zakázkách, jednak je možné je tisknout zákazníkům na nabídky nebo faktury.
Dalším krokem je vložení parametrů. V případě práce s Katalogem je to tak řečeně nevyhnutnost. Parametry v tomto případě můžou obsahovat buď konkrétní hodnoty, nebo pouze obecné parametry, kterým hodnoty zadáte až při tvorbě konkrétních nabídek / zakázek.
Dejte si na vytvoření parametrů záležet - při zadávání konkrétních výrobků do zakázek již pouze zadáte správné rozměry, materiál a Optimik přepočítá rozměry dílců místo Vás. Přímo v Katalogu je tlačítko Kopíruj do zakázky č...
Pokud jste již na záložce Výrobky a dílce v modulech Nabídky i Zakázky, je možné stlačit pravé tlačítko myši v okně Výrobky a zvolit možnost Vyber z katalogu.

Optimik 4 Katalog

Otevře se Vám okno Katalog a Vy si z něj můžete vybrat výrobky, které chcete do zakázky / nabídky vložit.
Pokud je potřeba upravit ve výsledné zakázce rozměry / materiál nebo jiné parametry, které se rovněž z katalogu do zakázky / nabídky automaticky načtou, stačí dvojklik myší v okně Parametry výrobku ve sloupci hodnota a můžete si ji doplnit / upravit.

V horní části okna Parametry v katalogu jsou tři záložky - Dílce, Souhrn a Expedice.
Pokud máte aktivní záložku Dílce, zobrazuje se Vám okno Dílce, do kterého můžete vkládat jednotlivé dílce výrobku. V pravé horní části hlavního okna je obrázek hotového výrobku, v pravé dolní části jsou uvedeny všechny operace, které bude potřeba s daným výrobkem vykonat, a obrázek, který ukazuje, kam je potřeba nalepit hranu.
Na záložce Souhrn, naleznete detailnější seznam operací a materiálů - nyní i s náklady a časovou náročností výroby. Ve spodním okně je seznam všech dílců výrobku a jejich rozměrů. Jsou tu uvedeny i náklady na daný výrobek a jeho vypočítaná cena.
Na záložce Expedice si můžete nastavit rozdělení dílců výrobku do balíků pro expedici - viz návod pro expedici