Optimik > Nápověda > Rychlé zadávání dílců

Rychlé zadávání dílců

Optimik 4 přináší úplně novou funkci Rychlého zadávání dílců.

Tato funkce se zapíná pomocí kontextového menu, které se otevře po kliknutí pravým tlačítkem myši v tabulce Dílce v modulu Nabídky nebo v modulu Zakázky, ovládání je v obou modulech stejné.

Optimik 4 Rychlé zadávání dílců

Zapnutí funkce pro plošné dílce je možné rovněž pomocí ikonky, která se nachází na na liště tabulky Dílce.

Optimik 4 Rychlé zadávání dílců

Otevře se tabulka, kde si při nejdříve v její pravé části navolíte Hlavní materiál a operaci k němu, hlavnou a doplňkovou hranovací pásku a operaci Hranování. Tuto volbu si Optimik uloží do paměti a při dalších spuštěních tabulky pro rychlé vkládání dílců tam bude již předvolena.

Optimik 4 Rychlé zadávání dílců

Orientace dílců se zapíná/vypíná stisknutím libovolné klávesy. Zapnutá kresba se znázorní v podobě ikonky.

Polohu hranovací pásky na dílci si navolíte pomocí kombinace písmen:
x je pro hlavní hranovací pásku po délce
y je pro hlavní hranovací pásku po šířce

l je pro doplňkovou hranovací pásku po délce
w je pro doplňkovou hranovací pásku po šířce

(Pokud Vám uvedená písmena nevyhovují, můžete si je změnit podle potřeby.)

Pokud chcete tedy např. mít hlavní hranovací pásku na horní a dolní straně dílce a doplňkovou na boční straně, tomuto odpovídá kombinace písmen yyl.

Ke každé hraně si můžete nastavit broušení dílce, tloušťku pásky, případně zmenšení řezaného dílce.

V průběhu zadávání dílců a při přechodu na další řádek (zadání dalšího dílce) se pohybujete pomocí tabulátoru.

V případě, že chcete, aby se Vám v řádce automaticky opakovaly údaje z předešlé řádky (např. kresba materiálu), využijte pro duplikaci řádek funkci Duplikuj, případně klávesovou zkratku Ctrl + C nebo Ctrl + Insert.

Po zadání všech dílců a zmáčknutí tlačítka se zatržítkem se dostanete opět do hlavního okna. Pokud byste potřebovali zadané dílce upravit, je to možné buď pomocí zmáčknutí ikonky s tužkou v levém rohu tabulky Dílce nebo pravým tlačítkem myši v kontextovém menu. Tabulka pro rychlé zadávání dílců se totiž při opětovném zapnutí zobrazuje prázdná.

Pokud si chcete upravit nastavení tabulky, je to možné přes pravé tlačítko myši.

Pokud budete chtít dílce přidávat pouze nebo hlavně pomocí funkce rychlého zadávání dílců, je možné tuto možnost nastavit jako výchozí.
Klikněte na ikonu nářadí na pravém horním okraji hlavního okna Optimiku, zvolte záložku Výrobky a dílce a na ní zatrhněte možnost Zobrazovat okno s rychlým zadáním plošných dílců.

Optimik 4 Rychlé zadávání dílců

Pokud nyní otevřete kartu Výrobky a dílce, po kliknutí do tabulky Dílce se automaticky objeví okno pro Rychlé zadávání plošných dílců.