Optimik > Nápověda > Operace

Operace

Operace a materiál tvoří nerozlučnou dvojici.
Pro každý materiál, který máte na skladě je nutné při jejím použití nastavit hned také operaci, kterou s ním chcete vykonat.
Prostřednictvím operací máte možnost do nabídky/zakázky zahrnout poměrně přesně vypočítanou cenu práce. Přiřazením materiálu k operaci zároveň přesně určujete, jaký výrobní proces se s daným materiálem provádí.
V programu je přednastaveno 8 základních typů operací, které můžete podle potřeby dále využívat a také si doplňovat vlastní operace.

Optimik 4 Operace

U každého ze základních typů operací je nastavena množstevní jednotka, kterou není možné v nastavení měnit. Výjimku tvoří pouze Jiné operace, u kterých si můžete nastavit jednotky podle vlastní potřeby.

Základní typy operací
  1. Optimik 4 Operace Řezání plošného materiálu - využívá se pro plošný materiál. Můžete si zadat vícero skupin řezání plošného materiálu - např. zvlášť pro masiv, pracovní desky, plechy, překližku... podle Vašich potřeb. Ke každé skupině si pak můžete nastavit parametry řezání přizpůsobené na míru*.

  2. Optimik 4 Operace Úprava rohů

  3. Optimik 4 Operace Jiná plošná operace - např. lakování, broušení

  4. Optimik 4 Operace Řezání délkového materiálu - pro délkový materiál. Rovněž je možné přiřadit speciální parametry řezání pro různé skupiny délkového materiálu dle Vašich potřeb*.

  5. Optimik 4 Operace Jiná délková operace

  6. Optimik 4 Operace Hranování

  7. Optimik 4 Operace Jiná operace s hranou - využití např. v sklářství pro zbroušení hrany

  8. Optimik 4 Operace Jiná operace

*Jak si nastavíte parametry řezání pro každou ze skupin parametrů řezání?

V hlavním menu si vyberte záložku Ostatní/Parametry výpočtu nářezových plánů. Vytvořte si novou skupinu parametrů v levé části okna - např. Řezání překližky. V pravé části okna si nastavte potřebné parametry a nezapomeňte ani na nastavení materiálu a odřezků v samostatných záložkách.
Poté se přepněte do Operací (Ostatní/Operace), vyberte si skupinu operací, kterou chcete upravit - např. Řezání plošného materiálu. Přidejte novou operaci kliknutím na zelené tlačítko + v pravé části okna. Zadejte název a kód nové operace. Podle potřeby doplňte další detaily v okně. Pokud zadáte i položky pro hrubou kalkulaci dané operace, Optimik cenu operace započítá do celkové ceny nabídky/zakázky. Po kliknutí na šipku vedle okénka Předvolené parametry výpočtu se Vám zobrazí nabídka předem zadaných parametrů, které jsme vkládali v prvním kroku. Z nich si vyberte ty, které chcete k dané operaci přiřadit.
Výběr pracoviště Vám může pomoci hlavně pokud využíváte Asistenta řezání.
Pokud zatrhnete políčko Předvolená operace, bude se Vám tato operace nabízet při zvolení dané skupiny operací (např. řezání plošného materiálu).

Optimik 4 Operace