Optimik > Nápověda > Operace - Jiná operace

Operace - Jiná operace

Jiné operace Vám umožňují přidávat si operace s různými jednotkami. Jako jinou operaci si můžete vložit např. Montáž úchytu, podpěrky, zásuvkového výsuvu, pantu, Tip-on, Kování, Kolíkování (ks), Dopravu (km), Spojování desek...
Tyto přednastavené operace mají pak význam při zadávání materiálů nebo parametrů dílců.

Optimik 4 Operace

Předvolený materiál (1) - pokud si jej zadáte, po výběru operace se do dílce automaticky zvolí také tento materiál (je však možné jej změnit).
Doplňkový materiál (2) - materiál, který je automaticky svázán s danou operací a není možné jej změnit (ani jeho množství). Zadejte jej tedy pouze v případě, že je s danou operací POKAŽDÉ spojen jeden konkrétní materiál v konkrétním množství (např. lepidlo). V opačném případě materiál k dílci zadejte jako samostatní novou položku.
Množství - sem se zadává pevné množství doplňkového materiálu na jednotku operace/hlavního materiálu. Zároveň se určuje, jestli se množství vypočítává z čistého množství hlavního materiálu, nebo z množství včetně odpadu.
Druhý případ by nastal například v případě, kdy by se řezal lakovaný materiál. Potom by bylo potřeba vytvořit operaci "Oboustranné lakování + řezání dřevotřísky" a do ní by se přidal doplňkový materiál, např. Lak XY lesklý v množství 0,015 l/m2 a potvrdilo by se, že se vztahuje na množství včetně odpadu (tabule se lakovala ještě před řezáním, nalakovaný by byl tedy také odpad, který z této tabule po řezání vznikne).
Samostatné balení materiálu (3) - zde se vybírá, zda je hlavní i doplňkový materiál přiřazený k této operaci k dílci namontován, nebo se bude montovat dodatečně. Dílec, který se montuje dodatečně, může být příslušenství (např. pant) nebo drobné příslušenství (např. hřebík). Podle toho se daná položka přiřadí v expedici do balíků.

A nyní si ukážeme využití Jiných operací na konkréním případu montáže pantu.

Nejdříve si vytvoříme novou operaci. Zvolíme Ostatní v hlavním menu programu Optimik/Operace, přepneme se na záložku Jiné operace a v pravé části okna stiskneme zelené tlačítko + pro přidání nové operace. Vložíme potřebné údaje. Kromě předvoleného materiálu si můžeme vložit i doplňkový materiál - v tomto případě jsou to vruty pro připevnění pantu (nezapomeňme vložit potřebný počet vrutů):

Optimik 4 Operace

Připravenou operaci využijeme např. pro přidání pantů k dvířkům skříňky.
Vytvoříme si potřebný nový dílec Dvířka. K hlavní operaci si přidáme stisknutím ikonky lampičky jinou operaci:

Optimik 4 Operace

Z okna s nabídkou operací, které se automaticky otevře, si zvolíme dvojklikem myši operaci Montáž pantu.

Optimik 4 Operace

K dvířkám se nám přidá také pant:

Optimik 4 Operace

Pokud se podíváme na záložku Souhrn v hlavním menu Optimiku, po přidání pouze položky dvířka nám bude v rozpisu materiálu a operací zahrnuta nikoliv pouze deska ze zvoleného materiálu, ale také panty a vruty pro upevnění každého z nich:

Optimik 4 Operace

Jiná operace se dá využít ještě jedním zajímavým způsobem, který si rovněž ukážeme. V Optimiku 4 je možné si na sklad kromě jednotlivých položek přidat také sady. Sada se skládá z vícero položek, které máme na skladě, které se používají společně - např. vrut a matice, kolík a konfirmát... Pokud tuto sadu použijeme při výrobě, ze skladu se neodepíše sada, ale její položky.
Pro vytvoření sady se přepneme nejdříve do Skladu v hlavním menu Optimiku. Vybere záložku Sady, pomocí zeleného tlačítka v okně Skladové položky si nejdříve vytvoříme novou sadu. Do okna Položky sady si vložíme položky Kolík a Konfirmát.

Optimik 4 Operace

Mezi Jiné operace si vložíme operaci Spojování desek (zvolíme v hlavním menu Ostatní/Operace, záložka Jiné operace).

Optimik 4 Operace

Pro přidání této operace do konkrétního výrobku při vytváření nového výrobku stiskneme ikonku robotického ramena s žárovkou pro přidání Jiné operace.

Optimik 4 Operace

Z okna, které se nám otevře, si zvolíme operaci Spojování desek.

Optimik 4 Operace

V dílci se nám zobrazí v levé části nová operace.

Optimik 4 Operace

V Souhrnu se nám zobrazí kromě přidání desky na polici ve skříňce také operace spojování materiálu a sada spojovacího materiálu - kolíky a konfirmáty podle počtu polic, které chceme vyrobit:

Optimik 4 Operace