Optimik > Nápověda > Operace - Úprava rohů

Operace - Úprava rohů

Úprava rohů je specifičtější operací v rámci Optimiku.
Pokud je potřeba upravit rohy - např. je sřezat nebo zaoblit, pro vyznačení této úpravy si nejdříve musíte vytvořit operaci Úprava rohů.

Když vytváříte konkrétní dílec z plošného materiálu, po zadání základní operaci si můžete přidat kliknutím na ikonku operaci Úprava rohů.

Optimik 4 Operace

V pravé dolní části okna si můžete zvolit:

TVAR úpravy (výřez, obloukový výřez, rovné řezání, vypouklý oblouk), DÉLKU A ŠÍŘKU sřezání a zvolit si, které ROHY je potřeba upravit:

Rovné řezání

Optimik 4 Operace

Výřez
Optimik 4 Operace

Obloukový výřez
Optimik 4 Operace

Vypouklý oblouk

Optimik 4 Operace

Pokud je potřeba pro rohy vícero typů úprav, pro každou úpravu je potřeba zvolit novou operaci úprava rohů:

Optimik 4 Operace