Vývoj programu Optimik


Verze 4.13 (3.8.2021)

+ Funkce CEILBASE ve vzorcích (pro zaokrouhlení desetinného čísla na nejbližší vyšší násobek)
+ Vyhledávání textu ve skladových položkách, zásobách, obchodních partnerech a dokladech
+ Výběr skupiny také pravým tlačítkem myši (skupiny adres, skladových položek, výrobků a parametrů)
+ Nastavitelné opoždění načítání údajů (urychlení programu při větším množství dat)
+ Nastavitelný počet úrovní řezů v parametrech výpočtu nářezových plánů
+ Volitelné využití "standardního formátu" pouze pro aktuální nářezový plán
+ Hmotnost dílců a využitelných odřezků ve statistice nářezového plánu
+ Tisková sestava "Materiál pro nářezové plány"
+ Tisková sestava "Etiketa s obrázkem dílce"
+ Možnost odeslat do výroby pouze dílce s vybranou operací/materiálem
+ Přehled záznamů o výrobě za celou výrobní dávku
+ Automatické odstranění dílců s nulovými rozměry nebo počtem kusů z balíků
+ Automatické mazání prázdných balíků
+ Kontrola sbalení všech dílců ze zakázky
+ Rozčlenění operací podle kategorií ve vyúčtování nabídky/zakázky
+ Vlastní kalkulační cena pro skladovou položku a její zásoby
+ Šablona pro import z programu INBOX
+ Import/export základní a doplňkové operace pro plošné a délkové dílce
+ Volitelný tisk jednotlivých parametrů výrobku
+ [Rozšířené parametry]: Nový typ parametru "Operace a materiál závislé od vypočítané hodnoty"
+ [Editor nářezových plánů]: Volitelné slučování neuložených dílců se stejnou velikostí a kresbou
+ Export etiket pro novější model pil Concept 350 PLUS (Fimal/Paolini)
+ Zobrazení individuální sazby DPH (pro daného obchodního partnera) pro editaci dokladu
+ Zvětšení oken pro editaci parametru
+ Volba "Nebalit" pro dílce výrobku

* Odesílání údajů do Asistenta řezání (individuální obrázky dílců, vynechání externích operací)
* Prodejní cena využitelných odřezků včetně vrácených do skladu
* Přesnější výpočet hmotností v nářezovém plánu
* Rychlý výběr materiálu pro parametr výrobku
* Export otočených dílců pro CNC pilu Biesse
* Export komplikovanějších nářezových plánů pro CNC pily Fimal/Paolini (formát PRG)
* Filtrování příjmů, výdejů a rezervací ve skladě podle data
* [Editor nářezových plánů]: přidání nové tabule
* Export údajů podle šablony, ve které jsou některé pole vynechaná
* Propočet automatického příslušenství při importu dílců
* Občasné nekorektní ukončení programu
* Kopírování katalogu z jiné databáze
* Přechod do nové databáze
* Zrychlené načítání dokladů
* Aktualizace databáze na verzi 414
* Ostatní drobné opravy a úpravy

Verze 4.12 (24.3.2021)

+ Automatické rovnoměrné přecenění a zamknutí cen všech výrobků v nabídce/zakázce (pro dosažení požadované fixní výsledné ceny)
+ Seznam propojených nabídek/zakázek/dokladů v nabídkách a zakázkách (s možností rychlého přeskoku na propojený záznam)
+ Skladovou pozici nově vzniklých odřezků volitelně načíst z výchozího materiálu (formátu)
+ Rychlovyhledávání ve všech tabulkách (pokud je tabulka seřazena podle sloupce s textem)
+ Kontrola zapnutého CapsLock při zadávání hesla v přihlašovacím okně
+ Import/export údajů o výrobku přímo z/do řádky s informacemi o dílci (nové položky ProductCode, ProductName a ProductCount)
+ Šablona pro import z programu KD Max 6
+ Volitelné zobrazení informace o vytvoření/editaci aktuálního záznamu (panel ve spodní části hlavního okna)
+ Volitelný tisk jména uživatele, data a času (na všech tiskových sestavách, celkem dole)
+ Volitelné zamykání vybraných parametrů pro výpočet nářezového plánu
+ Tisková sestava "Sloučený seznam dílců" (dílce nářezového plánu seskupené podle rozměrů)
+ [Editor nářezových plánů]: možnost přímého zadání souřadnice nového řezu
+ [Editor nářezových plánů]:Automatické přidání ořezání také při přidávání samostatného řezu
+ 2 volitelné položky v exportu pro CNC pily Masterwood a KDT (prosím, zkontrolujte si a v případě potřeby upravte také šablonu pro export)
+ Rozšířený výpočet - čas výpočtu některých plánů se může prodloužit, ale využití materiálu se může zlepšit
+ Vylepšený výpočet pro dosažení co největšího počtu současně řezaných tabulí/formátů materiálu
+ Volitelné otáčení dílců v nářezovém plánu ve směru rozřezání (pro dosažení co nejužších pásů)
+ Možnosti předdefinování parametrů výpočtu přímo ve skladové položce
+ Možnost zadat hmotnost formátů plošných/délkových materiálu ve skladě pro obě měrné jednotky (ks i m2/2)
+ Rychlé zobrazení popisu v tabulkách Nabídky/Zakázky, Vyúčtování, Dílce, Položky dokladu, Sklad a Operace
+ Možnost zahrnout do ceny nářezového polánu také paušální poplatek za rozřezání 1 formátu/tabule
+ Zobrazení nákladů v nabídce, zakázce a ve výrobní dávce
+ Zadání orientované kresby pro plošný materiál manuálně vytvářený při importu
+ Nastavitelná operace pro každou skladovou položku (bude automaticky přiřazena při importu dílce)
+ Zrychlení skrolování v tabulkách (viditelné hlavně při větším množství údajů)
+ Rychlý přeskok ze zakázky do výrobní dávky (pomocí dvojkliku ve sloupci Výrobní dávka v tabulce Dílce)
+ Automatický propočet skladových položek po jejich zkopírování z jiné databáze
+ Tisková sestava "1 etiketa pro dílec" pro plošné nářezové plány
+ Tisková sestava "Rozšířená statistika" pro plošné nářezové plány
+ Export tiskových sestav do souboru XLSX (Microsoft Excel 2007 XML)
+ Volitelné zobrazení hodnoty a celkové hmotnosti položky ve Skladě
+ Import datumu, čísla a termínu pro nabídku/zakázku
+ Import nových zásob pro existující skladovou položku
+ Individuální sazba DPH pro obchodního partnera

* Předdefinování skupin dílců (sloučených kvůli využití) před spuštěním výpočtu
* Vypnutá kontrola nulového množství příslušenství v dílci (pokud je množství zadané vzorcem)
* Pro příslušenství s nulovým množstvím nebude vytvářený balík (Zakázka/Expedice)
* Export nářezových plánů s dílci sloučenými do skupin
* Výpočet nářezového plánu pouze pro dílce sloučené do skupin
* Číslování odřezků v nářezovém plánu (pokud je použitý materiál z různých zdrojů)
* Výpočet hmotnosti materiálu v nářezovém plánu
* Statistika nářezových plánů
* Ceník předdefinovaného obchodního partnera v novém dokladu
* Import dílců bez typu (typ se automaticky nastaví podle typu jejich materiálové/skladové položky)
* Import/export prodejních cen zásob
* Ukládání šablony pro import/export
* Export hmotnosti (pouze číslo bez jednotky)
* Zadávání ceny pro skladovou zásobu
* Zobrazení upozornění (pokud je zadáno) při výběru skladové položky a obchodního partnera
* [Asistent řezání] - v rozsáhlejších nářezových plánech se občas nezobrazili všechny formáty/tabule
* Nová verze Firebird 3.0.7
* Ostatní drobné opravy a úpravy

Upozornění: pokud používáte také Firebird, stáhněte a nainstalujte si novější verzi 3.0.7. V případě, že ji instalujete do jiné složky (nebo změníte heslo) je potřebná opětovná konfigurace. Bližší informace naleznete v rychlém návodu.

Verze 4.11 (27.11.2020)

+ Seřaďování dílců v nářezovém plánu (nejdříve dílce shodné s pásem, poté sestupně)
+ Způsob rozřezání materiálu "Podélně nebo příčně"
+ Volitelné umístění úzkých pásů do středu (pro kompenzaci přehybu)
+ Tisková sestava "Etikety AVERY 3665 (A4) 105 x 33,8 mm" pro nářezové plány
+ Zobrazení názvu propojeného parametru/dílce při vymazávání parametru (pokud tento parametr není možné vymazat)
+ Export názvu externího obrázku s etiketou pro CNC pily Paolini (formát TXT)
+ Nastavitelný přesah pily nad materiálem pro CNC pily Paolini (formát PRG)
+ Možnost nastavení okrajů oken (rozšířený/pouze stín)

* Export nářezového plánu (včetně seznamu dílců)
* Editor nářezových plánů - mazání dílců, pořadové čísla řezů
* Tisk balíků v zakázce, seznam dokladů a plateb
* Kopie výrobku z nabídky/zakázky do katalogu výrobků (duplicitní dílce)
* Kontrola vymazávaných parametrů výrobků
* Zapamatování velikosti okna se seznamem tiskových sestav
* Ostatní drobné opravy a úpravy

Verze 4.10 (30.10.2020)

+ Kopie výrobku z nabídky/zakázky do katalogu výrobků
+ Tloušťka v tabulce dílců (v nabídce, v zakázce i v katalogu)
+ Seznam hranovacích pásek v tiskové sestavě "Nářezový plán se statistikou"
+ Tisková sestava ve skladu - "Kompletní inventura (hmotnost)"

* Chyba při aktualizaci tabulky změněné jiným (současně přihlášeným) uživatelem
* Šablony pro import dílců z programů Blum Dynaplan, Hettich Selection, KD Max a KitchenDraw
* Tisk popisů položek dokladu (všechny 4 tiskové sestavy)
* Výpočet nářezových plánů pro délkové materiály
* Zobrazení skupiny nabídek/zakázek po jejím importu
* Ostatní drobné opravy a úpravy

Verze 4.09 (16.10.2020)

* Otevření okna Editor nářezových plánů
* Export nářezových plánů se skupinami dílců sloučenými kvůli kresbě

Verze 4.08 (15.10.2020)

+ Rozčlenění výrobků (podle názvu Sestavy) do kategorií v dokladu vytvořeném z nabídky/zakázky
+ Nový parametr ve filtru dílců - Pouze reálné dílce (dílce s nenulovým počtem kusů a rozměry)
+ Duplikování automatického příslušenství

* Optimalizační algoritmus
* Kopie ostatních položek z tabulky Vyúčtování při kopírování nabídky/zakázky

Verze 4.07 (8.10.2020)

* Tlačítka ve skladu
* Tisková sestava "Nářezový plán se statistikou"
* Optimalizační algoritmus
* Formátování cen v tabulce "Vyúčtování"

Verze 4.06 (6.10.2020)

+ 30 nastavitelných doplňkových údajů v nabídce / zakázce
+ Možnost zadat prodejce do nabídky / zakázky
+ Tabulka "Vyúčtování" v nabídce / zakázce
+ Zrychlený výběr hranovací pásky pro dílec (podle dekoru)
+ Možnost vymazat prázdnou výrobní dávku bez ohledu na její číslo
+ Zobrazení kódu výrobku v tabulce Výrobky nabídky / zakázky
+ Kontrola, jestli jsou ve výrobní dávce všechny potřebné dílce (sloučené do skupin kvůli kresbě)
+ Kód, délka a šířka tabule / formátu přidané do tisku / exportu etiket k nářezovému plánu
+ Volitelné ořezávání příliš dlouhých textů při importu (bez chybového hlášení)
+ Automatická sleva pro nové položky dokladu (podle obchodního partnera)
+ Informativní zobrazení kalkulační ceny při editaci skladové položky
+ Import dílců - pokud není v souboru informace o kresbě, importované dílce ji budou mít automaticky zapnutou

* Tisk správné barvy hranovací pásky na zřezaném rohu dílce (položky CornColorXX změněny na EdgeColorXX)
* Tisk hodnot vypočítaných parametrů výrobků
* Kalkulace nabídky / zakázky, pokud je v ní dílec s nulovým množstvím nebo rozměrem (vyřazení všech jeho operací a materiálů z kalkulace)
* Filtrování nabídek a zakázek podle specifikace
* Import víceřádkových textů (řádky odděleny pouze znakem LF - LineFeed)
* [Editor nářezových plánů]: vkládání dílců, které téměř přesně zaplňují volné místo (kontrola odřezatelného minima)
* Export pro CNC pilu Biesse a Paolini(TXT) - obrázky etiket
* Export pro CNC pily SCM (formát 001,XPRG) - zákaz koncových "virtuálních" řezů
* Upravené okno pro editaci skladové položky
* Upravené okno s nastavením programu
* Databáze s ukázkovými údaji uložena do "společné" složky Dokumenty (CommonDocuments)
* Deaktivace expirované Trial licence
* Ostatní drobné opravy a úpravy

Verze 4.05 (24.8.2020)

+ Možnost částečné editace použitých formátů

* Vícenásobný výpočet rozměrů v Parametrech výrobku
* Export pro CNC pily Biesse
* [Editor nářezových plánů]: vytvoření nebo vymazání samostatných řezů
* [Editor nářezových plánů]: kontrola max. úrovně řezu pro vybranou CNC pilu
* [Asistent řezání 1.03]: tisk štítků

Verze 4.04 (11.8.2020)

+ Asistent řezání 1.02
+ Efektivnější nářezové plány (při nastaveném rozřezání po délce nebo šířce)
+ Kontrola možných vzájemných odkazů ve vzorcích vypočtených parametrů
+ Zrychlení spuštění výpočtu nářezového plánu nebo jeho zrušení
+ Zrychlení zobrazení skupin, neuložených dílců nebo Editoru nářezových plánů
+ Zrychlení odeslání dílců do výroby nebo jejich vrácení z výroby
+ Vlastní obrázek dílce
+ Funkce FLOORTO a CEILTO pro zjištění nejbližšího menšího / většího čísla ze seznamu
+ Parametry řezání: možnost přiřazení standardního formátu pouze k aktuálnímu materiálu
+ Parametry řezání: možnost hromadného označení / odznačení všech skladových formátů
+ Export pro CNC pily HolzHer a Schelling (formát CPOUT)
+ Export pro CNC pily FELDER (formát MAY pro nový software PC7000)

* Vrácení vzniklých odřezků z výrobní dávky do skladu (kresba a seskupení stejných odřezků)
* Kontrola nových verzí bez pozastavení programu (při nedostupnosti internetového připojení)
* Výpočet nářezového plánu pro délkové dílce kratší jako šířka materiálu
* Dokončení výpočtu nářezového plánu, pokud je některá z tabulí využita na 100%
* Možnost použít parametr typu "Vypočítaný počet" ve vzorci
* Přepočet pořadových čísel dílců ve výrobní dávce po vrácení jednoho nebo vícero dílců ze zakázky
* Zobrazení obchodního partnera a specifikací při kopírování nabídky do zakázky
* Chyba AccessViolation při importu se zapnutým ignorováním úvodního apostrofu
* Import víceřádkových textů
* Import adres s chybějícím státem
* Export údajů do existujícího souboru, který je právě otevřený jinou aplikací
* Vymazávání měst a států
* Možnost přesunu města do jiného státu
* Ukládání tiskových sestav s údaji do souboru *.fp3
* Oprávnění uživatelů
* Ostatní drobné opravy a úpravy

Verze 4.03 (3.7.2020)

+ Kontrola nových verzí
+ Klonování pomocí klávesové zkratky Ctrl+Ins a Ctrl+"+"
+ Zobrazení editačního okna při klonování výrobků a dílců
+ Tisková sestava pro expedici - "Etikety 94x64 mm"
+ Kontrola délky jednotlivých importovaných údajů
+ Položky pro CNC export - PlanID_Name a PlanID_Customer
+ Vymazání skladové skupiny včetně všech jejích položek a zásob
+ Automatický propočet ceny a hmotnosti skladového formátu při změně jeho rozměrů
+ Volitelné ignorování apostrofu na začátku importovaného údaje

* Editace názvu typu dokladu (také v případě, pokud již existují doklady daného typu)
* Výpočet nářezového plánu pro skupinu dílců sloučených kvůli kresbě
* Tisk data splatnosti na dokladu nového typu
* Vytvoření nové skladové položky při importu dílců do síťové databáze
* Import skladových položek
* Ostatní drobné opravy a úpravy

Verze 4.02 (19.6.2020)

+ Volitelný parametr "Mezera mezi pásy" pro výpočet nářezových plánů
+ Kontrola a úprava měrných jednotek při importu skladových položek a operací
+ Tisková sestava "Seznam materiálu" v souhrnu nabídky a zakázky

* Export pro CNC pily BIESSE
* Zobrazení délkových dílců (v nářezovém plánu také na obrázcích)
* Aktualizace materiálu a operace v dílcích po změně hodnoty výběrového parametru
* Chyba po importu skladových položek
* Aktualizace tabulek po přerušeném importu

Verze 4.01 (12.6.2020)

+ Výběr skladové položky pro sadu v samostatném okně
+ Kopie popisu při vytváření dokladu z nabídky / zakázky

* Chybějící závorky ve vzorcích (dílce katalogu přenesené z verze 3)
* Měrná jednotka v nové operaci
* Úprava algoritmu (rychlejší výpočet v některých případech)
* Překreslení obrázků dílců po hromadné změně materiálu
* Vymazání obchodního partnera (pokud již byl přiřazen k nabídce / zakázce)
* Zapamatování a nastavení aktuální výrobní dávky
* Ostatní drobné opravy a úpravy

Verze 4.00 (31.5.2020)

+ První finální verze