Vývoj programu Optimik

Přehled změn dle verzí:
Legenda: + (novinka), * (upraveno anebo opraveno), – (zrušeno)

--------------------------------
9.10.2019 - 3.54
--------------------------------
+ export dílců pro JafHolz
+ soubor podepsaný SSL certifikátem

* zahrnutí všech dílců do výpočtů nářezového plánu
* zobrazení při vyšším DPI
* export pro CNC pily Macmazza (export otočených dílců)
* export pro CNC pily HOLZMA - formát UTF-8 bez BOM a úprava sekce JOBS
* export do textového souboru v automatickém režimu
* zakázaný přístup k dokladům a obchodním partnerům pro vybrané uživatele
* přechod do nové databáze

--------------------------------
10.4.2019 - 3.53
--------------------------------
+ export pro CNC pily FELDER 4 Kappa Automatic Classic
+ export pro CNC pily ETALON
+ možnost zadání kresby materiálu při jeho vytváření při importu

* export pro CNC pilu SCM (formát XPRG) - finální rozměry dílce v položkácz Campo21 a Campo22
* ostatní drobné opravy a úpravy

--------------------------------
28.9.2018 - 3.52
--------------------------------
+ položky "kontaktní osoba" a "telefon" pro tisk dokladu

* export pro CNC pilu SCM (starý formát, řezy po šířce)
* ostatní drobné opravy a úpravy

-------------------------------
6.4.2018 - 3.51
-------------------------------
+ tisková sestava GDPR pro tisk informací o obchodním partnerovi a připojených dokladech
+ anonymizace obchodního partnera
+ skin "Material Paper"
+ export pro CNC pilu SCM (nový formát XPRG)
+ export pro CNC pilu FELDER
+ nastavitelný název pro export tiskové sestavy do souboru (prostřednictvím proměnné "MyExportName" v editoru FastReport)

* doplnění sekce PARTS_UDI do exportu pro CNC pily HOLZMA
* úpravy v exportu pro pily SCM a FELDER
* uložení nastavení tabulky se seznamem zakázek
* ostatní drobné opravy a úpravy

----------------------------------
24.9.2017 - 3.50
----------------------------------
+ export údajů pro CNC pilu Paoloni
+ při výběru skinů zobrazené i náhledy
+ možnost nastavení "jednořádkových" rozměrů v nářezovém plánu (délka x šířka nebo šířka x délka)
+ tisková sestava "Výrobky a dílce"
+ filtrování seznamu skladových položek (při importu, pro jednoduchší vyhledávání)
+ skin "alterMetro 2016"

* statistika nářezového plánu upraveného v editoru
* přesun dílců do plánů jenom ze zákazek ve stavu "Vyrábí se"
* cena formátu u jeho výběru do dokladů
* prednostné použití odřezků v nářezovém plánu
* přepracovaný parametr "Upřednostnit velké dílce"
* nastavení sloupců tabulek
* výběr přidružené operace (v seznamu jsou nyní pouze operace, které mají stejnou měrnou jednotku jako materiál)
* přechod do nové databáze
* nastavitelné zaokrouhlení celkové ceny dokladu
* export otočených dílců pro CNC pily SCM
* ostatní drobné opravy a úpravy

--------------------------------
3.6.2016 - 3.49
--------------------------------
+ nový doplňkový modul "Asistent řezání"

* oprava spuštění programu na Windows s nastaveným větším písmem (DPI)
* ostatné drobné opravy a úpravy

--------------------------------
25.5.2016 - 3.48
--------------------------------
+ nový doplňkový modul "Editor nářezových plánů"
+ výpočet odhadovaného času řezání
+ nápověda v italštině
+ volba "Generovat kódy dílců" v exportu pro CNC pilu SCM
+ skin "Notes Plastic"

--------------------------------
19.11.2015 - 3.47
--------------------------------
+ seřazení dílců zakázky dle pořadí, ve kterém byly zadány (současně se seřazením dle typu)
+ sloupec "zlevněná cena" v seznamu zakázek
+ možnost využít externí PDF tiskárnu
+ volitelné černobílé klávesy
+ skin "Windows 10"
* zobrazení jména uživatele, který vytvořil/editoval zakázku anebo dokument
* hromadné vymazávání dílců z nářezových plánů
* parametr "Vybrat nejvhodnější formát" byl vrácen do výpočtu
* doplněná a upravená portugalština
* zobrazení při vyšším rozlišení DPI
* upravený export pro pilu SCM (pro tisk etiket přímo na píle)
* obrázky výrobků při tisku etiket
* délka hranovací pásky na dokladech vytvořených z materiálu zakázky
* jiné drobné opravy a úpravy

--------------------------------
10.04.2015 - 3.46
--------------------------------
+ import z programu KD Max
* nastavení aktuálního výrobku v okně "Přidej výrobek do zakázky"
* chybějící etikety k některým nářezovým plánům
* cena výrobku s příslušenstvím (v module Výrobky)
* jiné drobné opravy a úpravy

--------------------------------
25.03.2015 - 3.45
--------------------------------
+ rychlé vyhledávání dle názvu aj PSČ (v seznamu států a obcí)
+ výkonnější výpočet
+ vylepšený import z programu PRO100 (možnost výběru hranovací pásky pro každý materiál)
+ rozšířené možnosti automatického importu/exportu
+ řečtina
* podmíněné využití odřezků ve výpočtu
* jméno přihlášeného uživatele na tiskacích sestavách a v zakázce
* kopie výkresů při přidávaní výrobků do zakázky (z modulu Výrobky)
* jazyk v okně s informací o nové verzi programu
* jiné drobné opravy a úpravy

--------------------------------
02.02.2015 - 3.44
--------------------------------
+ nastavitelný počet řádků pro rolování v tabulkách
* filtrování - nářezové plány bez výdejky
* hromadné označování/odznačování formátů
* otáčení dílců na materiálu bez kresby

--------------------------------
28.01.2015 - 3.43
--------------------------------
+ funkce pro aktualizaci příslušenství v zakázce
+ možnost nastavit způsob balení pro každé příslušenství
+ rychlá editace příslušenství v zakázce
* název nářezového plánu je vytvořen automaticky, pokud není zadán

--------------------------------
23.01.2015 - 3.42
--------------------------------
+ rozšířené možnosti nastavení tabulek (dle sloupců a jejich zobrazení/skrytí)
+ import a export obrázků výrobků a skladových položek
+ možnost přiřadit ku každému dílcu ještě dvě příslušenství
+ balení dílců a příslušenství v zakázce
+ tisková sestava "Balíky" (Kalkulace zakázky)
+ možnost přiřadit výkres (jako druhý obrázek) k výrobkům a jejich dílcům
+ tisková sestava "Výkresy" (Dílce výrobků zakázky)
+ lepší optimalizace materiálů s kazy
+ export nářezového plánu do TXT (pro zpětnou kompatibilitu se starým Optimikem 2.36c)
+ okno pro zobrazení průběhu automatického importu/exportu
+ filtrování nářezových plánů
+ tabulka se seznamem zakázek, ze kterých pochází dílce v nářezovém plánu
+ tisková sestava "Seznam nářezových plánů" se statistikou
+ společný vyúčtovací doklad pro všechny vyfiltrované nářezové plány
+ víc možností při vytváření dokladu k zakázce
+ export tiskových sestav do souborů XLSX (Excel)
+ šířka minimálního využitelného odřezku
+ jméno uživatele + datum a čas vytvoření a poslední editace zakázky
+ interní poznámky v zakázkách a výrobcích
+ možnost zadat až 4 různé minimální velikosti využitelného odřezku (A,B,C,D)
+ automatické označení velikosti odřezku v nářezovém plánu (A,B,C,D)
+ přidávání, editace a vymazání záznamů v tabulkách pomocí kláves +/*/-
+ filtrování formátů materiálu v nářezovém plánu
+ výkonnější výpočet bez nutnosti nastavování volitelných parametrů
+ automatický výběr nejvhodnějšího formátu materiálu pro nářezový plán
+ do filtrů v skladu doplněno "datum posledního příjmu/výdaje"
* abecední seřazení tiskové sestavy
* import z PRO100
* aktualizace skladových položek prostřednictvím importu
* rozšíření exportu pro CNC pilu Holzma
* přenesení poznámky výrobku/položky do dokladu k zakázce
* seřazení nářezových plánů dle materiálu
* falešné hlášení "Debugger detected"
* falešné hlášení o přítomnosti viru