Optimik > Nápověda > Připojení k databázovému serveru

Připojení k databázovému serveru

1. Do vybraného počítače ve Vaší lokální síti (LAN) nainstalujte Firebird databázový server. Stáhnout si jej můžete ze stránky Firebird 3.0.

2. Nainstalujte si sem také Optimik 4 a vytvořte v něm lokální databázi. Tato bude z hlediska ostatních klientských počítačů vystupovat jako síťová. V případě, že na tomto počítači používáte jiný operační systém (a tedy Optimik zde není možné spustit), zkopírujte si sem vytvořenou databázi (soubor s příponou *.op4) z jiného počítače.

3. Přidejte informaci o této databázi do konfiguračního souboru „databases.conf“, který se nachází v instalační složce Firebird serveru (standardně je to C:/Program Files/Firebird /Firebird_3_0). Windows sice neumožní tento soubor přímo upravovat, ale zkopírujte si jej do jiné složky, upravte a potom jím přepište původní soubor. Obsah tohoto souboru je možné měnit i v průběhu provozu Firebird serveru. Informace o databázi je do souboru nutné uvést ve tvaru Název databáze = Cesta k databázi (např. MojeData = D:/Data/Optimik/nova.op4). Mohou být nutná obrácená lomítka.

Optimik 4 - Databázový server
Optimik 4 - Databázový server


Optimik 4 - Databázový server4. Spusťte Optimik (v případě potřeby je možné tento krok provést také na jiném počítači připojeném k tomuto serveru) a otevřete tuto lokální databázi jako Administrátor. V hlavním okně klikněte na název Vaší databáze (na horní liště vpravo) a pak na tlačítko „Přístup k databázím na serveru.“ V okně, které se následně zobrazí zadejte údaje pro přístup k serveru:
Optimik 4 - Databázový server
  • Server – zadejte „localhost“ (nebo IP adresu, nebo název počítače, pokud se připojujete z klientského počítače)
  • Port - Firebird standardně používá port 3050
  • Heslo - výchozí heslo je „masterkey“. Doporučujeme jej změnit (kliknutím na tlačítko vpravo)


5. Po kliknutí na tlačítko vpravo dole se zkontrolují údaje i připojení a pokud je všechno v pořádku, program se spojí s Firebird serverem a zobrazí se okno pro generování / změnu přístupového kódu (není to stejný údaj jako heslo pro přístup do Firebirdu!)

Optimik 4 - Databázový server

6. Spusťte Optimik na klientském počítači a v úvodním okně klikněte na záložku Databáze na serveru. Připojte se k „síťové databázi“ zadáním nastavených parametrů.

Optimik 4 - Databázový server