Optimik > Nápověda > Připojení k databázovému serveru

Připojení k databázovému serveru

1. Do vybraného počítače ve Vaší lokální síti (LAN) nainstalujte Firebird databázový server. Stáhnout si jej můžete ze stránky Firebird 3.0.

Pokud je již instalována starší verze Firebird, využijte návod pro souběžnou instalaci.

2. Nainstalujte si sem také Optimik 4 a vytvořte v něm lokální databázi. Tato bude z hlediska ostatních klientských počítačů vystupovat jako síťová. V případě, že na tomto počítači používáte jiný operační systém (a tedy Optimik zde není možné spustit), zkopírujte si sem vytvořenou databázi (soubor s příponou *.op4) z jiného počítače.

3. Přidejte informaci o této databázi do konfiguračního souboru „databases.conf“, který se nachází v instalační složce Firebird serveru (standardně je to C:/Program Files/Firebird /Firebird_3_0). Windows sice neumožní tento soubor přímo upravovat, ale zkopírujte si jej do jiné složky, upravte a potom jím přepište původní soubor. Obsah tohoto souboru je možné měnit i v průběhu provozu Firebird serveru. Informace o databázi je do souboru nutné uvést ve tvaru Název databáze = Cesta k databázi (např. MojeData = D:/Data/Optimik/nova.op4). Mohou být nutná obrácená lomítka.

Optimik 4 - Databázový server
Optimik 4 - Databázový server


Optimik 4 - Databázový server4. Spusťte Optimik (v případě potřeby je možné tento krok provést také na jiném počítači připojeném k tomuto serveru) a otevřete tuto lokální databázi jako Administrátor. V hlavním okně klikněte na název Vaší databáze (na horní liště vpravo) a pak na tlačítko „Přístup k databázím na serveru.“ V okně, které se následně zobrazí zadejte údaje pro přístup k serveru:
Optimik 4 - Databázový server
  • Server – zadejte „localhost“ (nebo IP adresu, nebo název počítače, pokud se připojujete z klientského počítače)
  • Port - Firebird standardně používá port 3050
  • Heslo - výchozí heslo je „masterkey“. Doporučujeme jej změnit (kliknutím na tlačítko vpravo)

Může být nutné povolit port 3050 v bráně Firewall.

5. Po kliknutí na tlačítko vpravo dole se zkontrolují údaje i připojení a pokud je všechno v pořádku, program se spojí s Firebird serverem a zobrazí se okno pro generování / změnu přístupového kódu (není to stejný údaj jako heslo pro přístup do Firebirdu!)

Optimik 4 - Databázový server

6. Spusťte Optimik na klientském počítači a v úvodním okně klikněte na záložku Databáze na serveru. Připojte se k „síťové databázi“ zadáním nastavených parametrů.

Optimik 4 - Databázový server