Optimik > Nápověda > Optimik 4 - stručná příručka

Optimik 4 - stručná příručka

Hlavní okno

V levé části okna se nachází panel s navigačními tlačítky. Kliknutím na vybrané tlačítko se mění obsah v pravé části hlavního okna. Katalog, Sklad a Partneři se zobrazují v samostatných oknech. Všechny ostatní evidence si můžete vybrat v lokálním menu, kliknutím na tlačítko Ostatní. Na horní liště hlavního okna (vpravo) se nacházejí tlačítka pro nastavení programu, údržbu databáze a nápovědu.

Úvodní obrazovka Optimik 4

Ovládání programu

Všechny údaje v programu jsou zobrazovány prostřednictvím tabulek. Každá tabulka má tyto možnosti ovládání:

  1. Základní funkce - pro přidání nového záznamu a editaci / vymazání aktuálního záznamu můžete využít tlačítka nacházející se v titulku každé tabulky nebo klávesové zkratky.
    Tlačítko pro výběr záznamu je zobrazeno, jen pokud se jedná o tabulku/okno, ze kterého vybíráte údaj pro jiný záznam (např. pokud při zápise dílce vybíráte ze skladu materiál). Tabulka je tehdy v tzv. výběrovém režimu, čili klávesou Enter (nebo dvojklikem) se vybere aktuální záznam a zavře se okno.
    V tomto režimu může editaci záznamů provádět také, ale pouze pomocí tlačítka nebo kontextového menu.

  2. Kontextové menu – zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybranou tabulku. Pomocí něj jsou dostupné i další funkce pro práci s údaji v této tabulce.

Všechny ostatní funkce se spouštějí pomocí tlačítek umístěných na liště v horní části každého okna.

Popis programu

Program je určen truhlářům, sklářům, výrobcům oken, střihačům plechů, kameníkům, ale pro své univerzální řešení nalezne využití v každé výrobní firmě.

P1. V části NABÍDKY vytvoříte novou nabídku pro potenciálního zákazníka.

P2. Přepněte se do části VÝROBKY A DÍLCE a zadejte zde všechny výrobky, které zákazník požaduje. Každý výrobek se může skládat z neomezeného množství plošných, délkových a jiných dílců. Každý dílec přitom může obsahovat neomezené množství operací a materiálů.
Také zde je možné využít funkci Rychlého zadávání dílců

P3. V části SOUHRN pak naleznete automaticky vygenerovaný přehledný seznam všech operací a materiálů. Samozřejmostí jsou i automaticky vypočítané množství, hmotnost, náklady, cena a zisk. Tyto údaje se zároveň automaticky přepočítají i pro každý dílec, výrobek a celou nabídku.

P4. V části NÁŘEZOVÉ PLÁNY můžete jednoduše a efektivně vypočítat nářezové plány pro všechny plošné a délkové materiály v nabídce. Do ceny těchto materiálů (a tím i do ceny dílců, výrobků a celé nabídky) se tak volitelně automaticky připočte také přesná nadspotřeba a cena za řezání.

Po akceptaci nabídky zákazníkem z ní můžete automaticky vytvořit zakázku:

Z1. V části ZAKÁZKY najdete zakázku vytvořenou z vaší nabídky. Zakázku je možné upravit nebo vytvořit novou podobným způsobem jako se vytváří nabídka.

Z2. Část VÝROBKY A DÍLCE je podobná jako u nabídek. Je tu navíc pouze možnost odeslat výrobky nebo jednotlivé dílce do výroby. Jako alternativní způsob zadávání dílců pro rychlejší pracovní postup je možné využít funkci Rychlého zadávání dílců

Z3. Část SOUHRN je také podobná jako v případě nabídek, navíc je tu informace o tom, co se vyrábí a co je již vyrobeno.

Z4. V části EXPEDICE můžete vytvořit balíky pro dílce každého výrobku. Využijí to především firmy, které dodávají své výrobky v rozloženém stavu (tzv. demont). Kromě toho je možné sledovat kolik výrobků již bylo uvedeno na dokladech spojených s touto zakázkou a zjistit například, které výrobky ještě nebyly fakturovány, zkontrolovány nebo expedovány. Využití je především u velkých zakázek, které jsou realizovány postupně. Stav tohoto „dokladování“ se automaticky zobrazuje i v nabídce dílců a zakázek.

Na rozdíl od nabídek není možné pro zakázku vypočítat nářezové plány přímo. Z důvodu lepšího využití materiálu se totiž dílce z vícero zakázek spojují do tzv. výrobních dávek a společné nářezové plány se počítají až pro ně. Znamená to tedy, že v jedné výrobní dávce se mohou nacházet dílce z více zakázek i každá zakázka může své dílce odeslat do vícero výrobních dávek přesně podle vašich potřeb. Platí však pravidlo, že všechny operace a materiály jednoho dílce se musí nacházet ve stejné výrobní dávce.

V1. Přehled všech výrobních dávek naleznete v části VÝROBA. Každá výrobní dávka obsahuje souhrn operací, materiálů a dílců ze zakázek.

V2. V části NÁŘEZOVÉ PLÁNY můžete jednoduše a efektivně vypočítat nářezové plány pro všechny plošné a délkové materiály výrobní dávky.

Pomocí dalších tlačítek můžete zobrazit ostatní části programu:

1. DOKLADY – Vytváření a seznam faktur, objednávek, výdejek a dalších typů dokladů. Do každého dokladu je možné zadat neomezené množství položek (i ze skladu), přičemž výpočet celkové ceny dokladu a případná změna stavu zásob se provede automaticky. U vybraných typů dokladů je možné sledovat také jejich úhradu.

2. PLATBY - V této části je možné evidovat všechny Vaše příjmy a výdaje (i v různých měnách a na různých účtech). Platby mohou být napojeny i na doklady (úhrady), přičemž Optimik automaticky vypočítává zbývající dlužnou částku pro každý doklad. Příjmy a výdaje je možné také kategorizovat a Optimik automaticky vypočte celkové součty nebo zobrazí grafický přehled za jednotlivé měsíce.

3. KATALOG – V tomto okně můžete vytvořit seznam všech vašich výrobků včetně všech jejich parametrů, dílců, operací a materiálů. Výhodou je, že tyto výrobky můžete kdykoliv rychle vložit do vašich nabídek a zakázek bez nutnosti manuálního zadávání údajů.

4. SKLAD – Seznam celého Vašeho sortimentu, včetně formátů a odřezků plošných a délkových materiálů. Zásoby a jejich hodnota je přitom sledována a vypočítávána automaticky (pokud například přidáte položku do faktury, její zásoba bude automaticky snížena). Pro každou skladovou položku je možné vytvořit neomezené množství tzv. podzásob (formátů).

DÍLCE, OPERACE A MATERIÁL

Optimik 4 přistupuje novým způsobem také k materiálům (komponentám) , které jsou obsaženy v dílci. Informace o každém materiálu je nerozlučně spjata s operací, která se má s daným materiálem provést. Například k materiálu ABS Buk patří operace Hranování, k materiálu Úchytka zase operace Montáž úchytky atd.

Optimik pak automaticky všechny údaje načte a seskupí. Seskupené záznamy si můžete kdykoli prohlédnout v SOUHRNU, přičemž takto seskupené se operace odesílají také do výroby. Výhodou tohoto řešení je přesná cenová kalkulace nabídky nebo zakázky, protože se nepočítá pouze s cenou materiálu, ale i s cenou operace.

Seznam operací najdete v okně Operace (tlačítko Ostatní – Operace). Optimik 4 umožňuje definovat libovolný počet operací. Na výběr je 8 typů:

1. Řezání plošného materiálu – pro plošné nářezové plány (m2)
2. Úprava rohů – tvarování dílců s řezáním jejich rohů (m)
3. Jiná plošná operace – např. lakování, lepení (m2)
4. Řezání délkového materiálu – pro délkové nářezové plány (m)
5. Jiná délková operace – např. zinkování ocelové trubky (m)
6. Hranování – lepení hranovací pásky
7. Jiná operace s hranou – např. fazetování hrany skla (m)
8. Jiná operace – např. montáž úchytky (libovolná MJ)

Pro všechny tyto typy si můžete vytvořit také více skupin a tak si přehledně uspořádat všechny operace, které používáte ve výrobním procesu ve vaší firmě. Každá operace přitom může obsahovat informaci o jednotkových nákladech, ceně, přibližném času výroby, procentuální nadspotřebě. Ke každé operaci si můžete předdefinovat i nejčastěji používaný materiál, který s ní bude spojován, a také pracoviště, na kterém se bude tato operace obvykle realizovat.

V případě potřeby můžete k operaci přiřadit doplňkový materiál (i jeho množství), který se s ní bude automaticky spojovat vždy, bez nutnosti manuálního zadání. Např. k operaci Montáž úchytky bude pokaždé patřit doplňkový materiál Šroub 5x35 – 2 ks. V případě, že k operaci potřebujete přidat více doplňkových materiálů, vytvořte si z těchto materiálů ve skladu sadu (např. sada šroub + podložka) a přiřaďte k operaci sadu.