Optimik > Nápověda > Navazující kresba pro vícero výrobků

Navazující kresba pro vícero výrobků

Pokud potřebujete návaznost kresby použít nejenom pro jeden konkrétní výrobek, ale pro několik výrobků (např. čela kuchyňské linky), postup je mírně složitější.

Upozornění - pro využití této možnosti je potřeba zakoupit si příplatkový modul Editor skupin

1. V každém z výrobků se musíte čelo označit jako dílec, který chcete sloučit kvůli navazující kresbě. Pokud má výrobek pouze jedno čelo, nezáleží jestli zadáte dílce pod sebou nebo vedle sebe a není potřeba upravovat vzájemnou pozici dílců, nakolik pozice si týká vzájemného umístění dílců v jednom výrobku, ne výrobků vůči sobě.

Optimik - uspořádání dílců s navazující kresbou

2. Pokud v některých výrobcích musí kresba navazovat přímo v nich - např. čela šuflíků, je potřeba sloučit rovněž tyto dílce vzájemně kvůli navazující kresbě - tady už je potřeba zadat, jestli mají být dílce vedle sebe nebo pod sebou a rovněž jejich pozici, pokud nejsou stejně velké. Bližší návod naleznete v nápovědě k Navazující kresbě.

Optimik - uspořádání dílců s navazující kresbou

3. Po zadání všech výrobků se přepneme do záložky nářezový plán a klikneme na tlačítko Skupiny v horní části okna.

Optimik - uspořádání dílců s navazující kresbou

4. V okně Skupiny dílců v nářezovém plánu, které se nám otevře, budou vytvořeny skupiny dílců, pro všechny zadané výrobky.

Optimik - uspořádání dílců s navazující kresbou

Tyto vymažeme, abychom mohli vytvořit skupiny dílců pro vícero výrobků naráz. Mazat skupiny dílců můžeme pomocí tlačítka Delete nebo tlačítka v menu Optimiku (-).

5. Po smazání všech skupin dílců vytvoříte pomocí zeleného tlačítka (+) nové skupiny pro čela skříněk.

Optimik - uspořádání dílců s navazující kresbou


6. Nyní pomocí zeleného tlačítka (+) Přidej dílce výrobku znovu přidáte skupiny dílců. Musíte dát pozor na to, abyste nevytvořili větší skupiny, než jsou formáty materiálu, ze kterých chcete dílce řezat.

Optimik - uspořádání dílců s navazující kresbou

Optimik - uspořádání dílců s navazující kresbou

7. Pořadí dílců si můžete upravit v jednořádkové tabulce v horní liště. Pokud je potřeba jej změnit, můžete to udělat popřesouváním dílců na liště pomocí myši.

Optimik - uspořádání dílců s navazující kresbou

8. Optimik zarovná pokaždé skupinu dílců nahoru.
Pokud máte dílce, které je potřeba zarovnat dolů (např. spodní skříňky), je potřeba je zadat do výrobků hlavou dolů - tj. horní šuplík dolů a spodní nahoru; pravé dvířka vlevo a levé vpravo. Prohodíte rovněž pořadí skříněk - tj. levou vpravo a opačně.
Ve skupinách budou skříňky stát na hlavě, ale v nářezovém plánu se čílka seřadí správně.

Optimik - uspořádání dílců s navazující kresbou