Optimik > Nápověda > Navazující kresba

Navazující kresba

Pokud požadujete, aby dílce Vašeho výrobku měly navazující kresbu (např. čela zásuvek, dvířka na skříňkách a pod.), Optimik Vám umožní tyto dílce sloučit do společné skupiny a v tomto seskupení je přenést do nářezového plánu.

Platí zásada, že jeden výrobek může obsahovat pouze jednu skupinu.

Skupinu dílců si zadáte přímo na kartě dílce (záložka Výrobky a dílce v nabídkách nebo zakázkách v okně Dílce - karta se objeví po stisknutí zeleného tlačítka (+) pro přidání nového dílce.)
Pokud máte dílce, u kterých chcete zadat navazující kresbu, na kartě dílce si zatrhněte možnost Seskupit s jiným dílcem v nářezovém plánu a v roletovém menu si vyberte možnost "Kvůli navazující kresbě".

Optimik 4 Navazující kresba

V další řádce si volíte umístění dílců na nářezovém plánu a jejich vzájemnou polohu.
První číslo znamená sloupec a druhý pořadí ve sloupci. Toto je důležité hlavně pokud máte různě veliké dílce (např. čela zásuvek), u kterých má navazovat kresba. Pomocí tohoto nastavení zajistíte, že budou uloženy na nářezový plán ve správném pořadí.

V záložce Výrobky a dílce v tabulce Dílce je sloupec Skupina. V tomto sloupci je zobrazena ikona pro umístění skupiny dílců - jednak vzájemná poloha dílců a jednak umístění ve sloupci a řádce.
Optimik 4 Navazující kresba pro umístění pod sebou a první sloupec a první řádku ve sloupci
Optimik 4 Navazující kresba pro umístění vedle sebe a první sloupec a třetí řádku ve sloupci

Pokud si chcete rychle prohlédnout vzájemné umístění dílců umístěných do skupiny, použijte dvojklik ve sloupci Skupina v tabulce Dílce a otevře se samostatné okno, ve kterém vidíte umístění dílců i bez nutnosti vytvářet nářezový plán.

Optimik 4 Navazující kresba

Optimik 4 Navazující kresba

Optimik 4 Navazující kresba

Optimik 4 Navazující kresba

V případě, že máte zájem také o seskupování dílců z vícero výrobků, toto je možné prostřednictvím doplňkového placeného modulu Editor skupin .