Optimik > Nápověda > Automatický režim

Automatický režim

Tento modul Vám umožní používat Optimik v tzv. automatickém režimu. To znamená, že program sám naimportuje údaje o zakázce, jejích výrobcích a dílcích z vybrané složky. Po importu automaticky vytvoří a vypočte nářezové plány pro všechny tyto dílce a obrázky a údaje nářezových plánů automaticky vyexportuje do vybrané složky. Automatický režim tak umožňuje efektně využít Optimik pro jiné aplikace. Tímto způsobem je v současnosti zabezpečeno propojení např. s on-line systémem eRozrys od firmy NeronIT.
Automatický režim můžete aktivovat a nastavit v okně "Nastavení programu":

Optimik 4 Automatický režim

Automatický režim je aktivní
Potvrzením této volby se zapne automatický režim, tzn. program bude sám importovat údaje o zakázkách z textových souborů *.job, sám pro ně vytvoří nářezové plány, vypočte je a vyexportuje. Textové soubory *.job mají stejnou strukturu jako *.csv (popsáno v nápovědě Import a export údajů), jediným rozdílem je to, že můžou obsahovat údaje pouze o jediné zakázce.

Automaticky importovat soubory *.job ze složky
Vyberte složku, ze které bude program automaticky importovat soubory *.job. Pokud při automatickém zpracování vznikne chyba, program změní příponu souboru na "___" a vytvoří zde další soubor ve tvaru "původní název.log", ve kterém vypíše chybové hlášení. Pokud celý proces proběhne bez chyby, program změní příponu souboru na "OK".

Automaticky vypočítat nářezové plány a exportovat je do složky
Tady vyberte složku, do které mají být uloženy exportní soubory s vypočítanými nářezovými plány. Tady budou uloženy soubory s obrázky nářezových plánů (ve tvaru "původní název - číslo plánu - číslo tabule.png) a textový soubor s údaji o nářezovém plánu (ve tvaru "původní název - číslo plánu.csv).

Exportovat plány i pro CNC pilu
Potvrďte tuto volbu, pokud chcete pro automaticky vypočítané nářezové plány vytvořit také exportní soubory pro vybranou CNC formátovací pilu. V takovém případě bude ve složce pro export vytvořena podsložka se stejným názvem, jaký má importní soubor a do této podsložky budou uloženy všechny potřebné soubory.

Po exportu spustit aplikaci
Pokud potvrdíte tuto volbu, po úspěšném importu, výpočtu a exportování zakázky, bude automaticky spuštěn (otevřený) vybraný soubor (aplikace).

STRUKTURA *.job SOUBORU
V podstatě se jedná o standardní textový csv soubor s informacemi o zakázce, jejích výrobcích a dílcích. Popis struktury souboru můžete najít v kapitole "Import a export údajů". Kromě standardních sekcí tady může být speciální řádky, které začínají znakem # a následuje příkaz, pomocí kterého se můžou vykonat následující úkony (popis a příklady):

// vymazání všech formátů od zákazníka pro daný materiál
// #DelCustAll;Kód skladové položky
#DelCustAll;A

// přidání formátu od zákazníka (externí formát) pro daný materiál
// #AddCust;Kód skladové položky;Počet kusů;Délka;Šířka
#AddCust;A;19;3000;9000
#AddCust;A;15;1600;8500

// úprava množství, skladové a kalkulační ceny zásoby (automatickým vytvořením "rozdílové příjemky")
// #UpdSupply;Kód zásoby;Množství;Skladová cena;Kalkulační cena
#UpdSupply;TestKod;11;31;40
#UpdSupply;1000158;12;32;41

// výběr vlastní skupiny parametrů pro výpočet nářezového plánu
// #CutPrms;Název skupiny parametrů
#CutPrms;Formátovací pila XY

Tato data se z Optimiku neexportují, můžou se použít pouze pro import.

Opakovaný import stejné zakázky
Pokud potřebujete opakovaně vypočítat plány pro stejnou zakázku (např. po změně materiálu nebo jejích dílců), manuálně nevymazávejte ani nepřepisujte žádné soubory. Optimik si z původních souborů musí načíst potřebné informace pro korektní vymazání všech předchozích souborů a složek, stejně jako samotné zakázky.