Optimik > Nápověda > Import a export

Import a export

Optimik umožňuje importovat/exportovat údaje z/do textového souboru (*.csv, *.txt), ve kterém jsou údaje každého záznamu (např. dílce, skladové položky apod.) uvedeny v samostatné řádce a navzájem odděleny vybraným oddělovacím znakem. Pro zabránění možným duplikacím se při importu některých typů záznamů (např. výrobky, obchodní partneři, skladové položky) kontroluje, zda záznam s daným kódem již v programu existuje. Pokud ano, nebude importován a ani nedojde k žádné změně tohoto záznamu.

Import a export se provádí pomocí vybrané šablony, ve které je definován rozsah dat, oddělovací znak, formátování a množství dalších parametrů. S programem jsou dodávány základní šablony, v případě potřeby si můžete tyto zkopírovat a upravit, případně vytvořit nové vlastní.

Vzorový importní soubor a zjednodušený postup pro import naleznete pod tématem Import a export nabídky/zakázky.

Šablony jsou uloženy ve složce ExIm, která se nachází v instalační složce programu (standardně je to C/:RK Software/Optimik 4/ExIm). Soubory se šablonami mají příponu *.imp (šablony pro import) nebo *.exp (šablony pro export) a název ve tvaru X-NNN:

Import a Export v OptimikuImport a export se spouští kliknutím na tlačítka umístěné na horní liště:

Import a Export v Optimiku  Import údajů       Import a Export v Optimiku  Export údajů

Po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam dostupných šablon (uživatelské šablony jsou uvedeny tučným písmem). Po výběru požadované šablony již stačí pouze kliknout na tlačítko Importuj (Exportuj), čímž se import (export) údajů okamžitě spustí.

V tomto okně je možné vytvořit, editovat nebo vymazat vybranou šablonu. Kromě toho můžete vybranou šablonu také duplikovat (vytvořit její kopii) kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem funkce Duplikuj. Při vytváření šablony Vás program nejdříve vyzve na zadání jejího názvu a následně se zobrazí okno, ve kterém můžete šablonu editovat. Můžete si nastavit tyto parametry:


Import a Export v OptimikuVýchozí složka
Tato složka se automaticky vybere při otevírání textového souboru.
Výchozí složka je vybrána v nastavení programu, můžete si však vybrat také vlastní.

Přípona
Přípona textového souboru.

Oddělovač údajů
Tady si vyberte znak, který je ve Vašem textovém souboru použitý pro oddělení údajů (např. CSV soubor používá středník).

Typ souboru
Tady můžete určit, jestli Váš textový soubor obsahuje údaje pro jednu tabulku (např. pokud importujete skladové položky) nebo pro vícero (např. pokud importujete výrobky a současně jejich dílce). V případě údajů pro vícero tabulek tady zároveň zvolte také způsob, jako jsou tyto údaje odlišeny:


Přeskočit úvodní řádky
Pokud se na začátku Vašeho textového souboru nacházejí nějaké jiné údaje (např. informace o názvech jednotlivých polí), můžete tyto rádky při importu přeskočit. Stačí sem zadat jejich počet.

Složka s obrázky
Protože textový soubor nemůže obsahovat obrázky, v souboru pro import můžou být pouze názvy souborů s obrázky (např. SkrinkyXY.jpg). Pokud v textovém souboru nebude uvedena kompletní cesta k obrázku, ale pouze jeho název, program ho bude hledat právě v této složce. Je možné použít východiskovou složku (vybranou v nastavení programu) nebo vlastní složku.

Formát údajů
V této části je možné nastavit způsob formátování číselných, datumových nebo také logických (ano/ne) údajů. V případě, že si nezadáte vlastní formátování, bude použito výchozí formátování zadané v nastavení programu (program je tak nezávislý od nastavení Vašeho operačního systému Windows).

Ostatní
Tady vyberte jednotky, v jakých jsou v textovém souboru uvedeny délky a hmotnosti. V případě potřeby program vykoná automatický propočet. Zároveň tady můžete zapnout speciální volbu, která automaticky odřeže znak apostrof, pokud se bude nacházet na začátku textu.

Tabulky
Seznam všech tabulek programu, do kterých je možné importovat údaje. Můžete si zde vybrat jednu nebo vícero tabulek.

Pole
V této části můžete určit rozsah a pořadí sloupců pro aktuální tabulku (tu, kterou máte právě vybranou v levé části okna). Tabulka obsahuje 4 sloupce:

Tabulka obsahuje také kontextové menu (otevírá se kliknutím pravého tlačítka myši) pomocí které můžete do tabulky vložit na danou pozici novou řádku nebo aktuální řádku z tabulky vymažete. Všechny následující řádky se po tomto úkonu automaticky přečíslují.

Vzhledem k tomu, že Optimik obsahuje lokalizace do vícero jazyků, ale kódy tabulek a polí musí být jednotné, jsou použity jejich anglické tvary. Jejich seznam i s bližším popisem naleznete v pdf dokumentu ke stažení na tomto odkazu.

Import a Export v OptimikuEditace šablony pro export probíhá téměř stejně, je tady pouze několik odlišností:

Exportovat také popisy položek
Pokud potvrdíte tuto volbu, do první řádky exportního souboru bude automaticky vložena řádka se seznamem exportovaných údajů (hlavička). V případě, že exportujete údaje z vícero tabulek současně, bude tady také odpovídající počet těchto řádek/hlaviček (pro každou tabulku samostatně).

Víceřádkové texty
Pokud potvrdíte tuto volbu, všechny víceřádkové údaje (např. popis výrobku apod.) budou zkonvertovány do jedné řádky, přičemž údaje původních řádek budou odděleny mezerou.


Všechno v uvozovkách
Pokud potvrdíte tuto volbu, všechny exportované údaje budou zavřeny v uvozovkách.

Pouze aktuální záznam
Pokud potvrdíte tuto volbu, tak z aktuální tabulky (nastavené v levé části okna) bude exportován pouze aktuální záznam. V opačném případě budou exportovány všechny. Toto můžete využít např. pokud chcete exportovat pouze jeden (aktuální) výrobek, ale také všechny jeho dílce.

Tisk a export do PDF


Tiskové sestavy jsou v programu vytvořeny pomocí zabudovaného nástroje FastReport® (http://www.fastreport.com). Pomocí něj můžete upravovat existující tiskové sestavy nebo vytvářet nové vlastní (podobně jako šablony pro import a export).

Import a Export v OptimikuSoubory s tiskovými sestavami mají příponu *.fr3 a jsou uloženy ve složce PrintSets, která se nachází v instalační složce programu (standardně je to C/:RK Software/Optimik 4/PrintSets). Název každého souboru má tvar X-NNN.fr3:
  • X = kód označující, ke které části programu sestava patří (např. „Off“ označuje nabídky, „Job“ zakázky, „Doc“ doklady atd., toto označení je uvedeno také v titulku okna s výběrem tiskových sestav)

  • NNN = číslo tiskové sestavy (nebo název v případě Vašich vlastních nebo upravených tiskových sestav).

Po kliknutí na tlačítko „Tisk“ se otevře okno se seznamem tiskových sestav. V případě, že je zde pouze jediná tisková sestava nebo je některá z tiskových sestav označena jako hlavní, zobrazí se hned její náhled. V takovém případě můžete vynutit zobrazení seznamu tiskových sestav kliknutím na šipku na pravé straně tlačítka.

Po výběru tiskové sestavy a kliknutí na tlačítko „Tisk“ (nebo stisknutím klávesy Enter, nebo dvojklikem) se zobrazí celoobrazovkové okno s náhledem na vygenerovanou tiskovou sestavou (pokud je tato volba zapnutá). V horní liště okna s náhledem jsou k dispozici tlačítka s těmito funkcemi:

Import a Export v OptimikuSpuštění tisku. Pokud je zapnutá volby „Zobrazování nastavení tisku“, tak se ještě před tiskem zobrazí také standardní okno s nastavení tisku.
Import a Export v OptimikuOtevření/uložení tiskové sestavy s údaji z/do souboru *.fr3. Pomocí souborů *.fr3 můžete Vaši tiskovou sestavu poskytnout jinému uživateli Optimiku, který si ji ze souboru načte a zobrazí i Vašimi údaji. Jedná se o alternativu k souborům PDF.
Import a Export v OptimikuPřeskok mezi stranami v případě vícestranové tiskové sestavy. Požadovanou stranu můžete zobrazit také zadáním jejího čísla do editačního pole (je potřeba potvrdit stisknutím klávesy Enter).
Import a Export v OptimikuZmenšení / zvětšení náhledu (lupa). Požadované měřítko (velikost ) zobrazení můžete také zadat přímo do editačního pole (je potřeba potvrdit stisknutím klávesy Enter.
Import a Export v OptimikuAutomatické nastavení měřítka pro zobrazení celé stránky.
Import a Export v OptimikuAutomatické nastavení měřítka pro zobrazení celé šířky stránky.
Náhledy stránekPokud potvrdíte tuto volbu, zobrazí se zmenšeniny stránek (thumbnails) v levé části okna.
Import a Export v OptimikuExport tiskové sestavy do souboru PDF. Na export se využívá tzv. virtuální PDF tiskárna. Pokud je zatím nemáte v systému nainstalovanou, vyberte si některou ze široké nabídky bezplatných nebo komerčních řešení (napr. https://www.bullzip.com). Po nainstalování virtuální tiskárny si tuto nezapomeňte vybrat také v nastavení programu
Import a Export v OptimikuEditace struktury tiskové sestavy pomocí zabudovaného nástroje FastReport®. Jednodušší úpravy (jako změna písma, posun objektů) zvládnou také méně zkušení uživatelé, pro komplexnější úpravy se však již vyžadují pokročilejší znalosti (návody najdete na stránkách výrobce - https://www.fast-report.com/en/product/fast-report-vcl-6).
V případě potřeby si můžete úpravu nebo vytvoření nové tiskové sestavy objednat na stránkách https://www.koryktor.sk
.