Optimik > Nápověda > Práce s Asistentem řezání

Práce s Asistentem řezání

V Optimiku 4 je Asistent řezání samostatný program, který si můžete k Optimiku dokoupit.
Asistent řezání slouží k řízení procesu řezání přímo v dílně. Uživatelům Optimiku umožňuje získat přehled o postupu výroby.

PŘÍPRAVA NA PRÁCI S ASISTENTEM ŘEZÁNÍ

Na začátku práce s Asistentem řezání si jej, prosím, stáhněte z našich webových stránek a nainstalujte jej podle pokynů na obrazovce.

Pokud máte zakoupenou licenci pro Asistenta řezání, jeho aktivace proběhne aktivací Vaší licence Optimiku.

Zapněte si Optimik. Po kliknutí na ikonu nářadí v pravém horním rohu klikněte na záložku Program, kde si nastavíte v třetí řádce Složka s výrobními soubory (Asistent řezání) umístění, do kterého se Vám budou ukládat soubory pro Asistenta řezání. Tuto složku si vytvoříte sami v síťovém umístění, do kterého bude mít přístup Optimik i Asistent řezání.

Optimik 4 Asistent řezání

Pokud ještě nemáte zadány uživatele Optimiku/Asistenta řezání, zadejte je nyní.
Optimik 4 Asistent řezání Klikněte na ikonu s postavou vpravo nahoře a pomocí zeleného tlačítka (+) přidejte uživatele, kteří budou pracovat s Asistentem řezání.


Nyní si vytvořte pracoviště, která budete používat a přiřaďte k nim pracovníky. Klikněte v hlavním menu na záložku Ostatní a v ní zvolte Pracoviště. Pomocí zeleného tlačítka (+) vložte do tabulky Vaše pracoviště / jednotlivé stroje, které používáte a v dolní části tabulky k nim přiřaďte pracovníky.

Optimik 4 Asistent řezání
Optimik 4 Asistent řezání


Jako poslední krok přípravy si přiřaďte jednotlivá pracoviště/stroje k operaci Řezání plošného materiálu.

Asistent řezání vytváří soubory pro řezání plošného materiálu. Klikněte do hlavního menu na záložku Ostatní a zvolte Operace. K operaci Řezání plošného materiálu přidejte v levém dolním rohu pracoviště / stroje, na kterých bude daná operace probíhat. Zadání pracoviště je podstatné kvůli vytvoření souboru pro Asistenta pro dané pracoviště.

Optimik 4 Asistent řezání

Přípravu máme za sebou.
Pokud máte již vytvořenou zakázku a odeslali jste ji do výroby, soubory pro Asistenty řezání se vytvářejí v modulu Výroba v záložce Vyrábí se. Pokud zatím nemáte připravenou zakázku v této fázi, vytvořte si ji, prosím, podle návodu, nebo pro výuku práce s Asistentem řezání využijte Databázi s příklady, ve které jsou zakázky již připraveny. Nyní klikněte na tlačítko Údaje pro asistenty v horní části obrazovky.

Optimik Import

Otevřete Asistenta řezání. V úvodním okně musíte při prvním použití zadat složku, ze které má načítat soubory. Tento údaj musí být totožný s cestou pro ukládání souborů, kterou jsme v prvním kroku zadávali do nastavení Optimiku.

Optimik 4 Asistent řezání

Po odsouhlasení výchozího nastavení zatržítkem se může objevit přihlašovací okno - to je v případě, pokud je k danému pracovišti / stroji přiřazeno vícero zaměstnanců nebo mají zadaná hesla pro vstup do programu.

Po výběru zaměstnance, který chce zobrazit svoje úkoly, případně zadání hesla se spustí Asistent řezání.

OVLÁDÁNÍ ASISTENTA ŘEZÁNÍ

V úvodním okně si vidíte v levé části název aktuálního pracoviště / stroje, na kterém se má řezat materiál. V pravé části nahoře je seznam výrobních dávek, které je potřeba zpracovat. V pravém horním rohu je okénko pro zatrhnutí možnosti Skrýt odřezané, po kterého zatržení se skryjí zpracované výrobní dávky a případě, že jich v programu máte uvedeno vícero.
V pravé dolní části okna je seznam materiálů, které je potřeba nařezat, případně posuvník, který poskytuje informaci o postupu zpracování materiálu.
Pokud chcete označit celý nářezový plán pro daný materiál jako nařezaný, slouží na to ikona ozubeného kolečka v dolní části Asistenta řezání. Ikona nářadí slouží pro nastavení programu.

Optimik 4 Asistent řezání

Po výběru dávky a kliknutí na zelené zatržítko pro potvrzení se otevře hlavní okno Asistenta řezání.

Optimik Import

Optimik 4 Asistent řezáníPo kliknutí na ikonu velkého pilového kotouče vlevo nahoře se vykoná 1 řez. Řeže se ten řez, který je právě aktivní (žlutá barva). Pořadí řezů si můžete zvolit sami kliknutím na příslušný řez. Po provedení řezu se tento označí šedou barvou. Pokud byl odřezán dílec, rovněž zešedne a vytiskne se k němu štítek.

Optimik 4 Asistent řezáníPo kliknutí na ikonu malého pilového kotouče vlevo nahoře se celý formát označí jako nařezaný. Všechny dílce zešednou, vytisknou se štítky. Do Optimiku se odešle informace, že řezání formátu bylo dokončeno.

Optimik 4 Asistent řezáníIkona s červenou zlomenou deskou slouží pro označení poškozeného dílce. Tato informace se automaticky odešle do Optimiku, kde se dá jednoduchým způsobem poškozený dílec opět zadat do výroby.

Optimik 4 Asistent řezáníPo kliknutí na ikonu role štítků se vytiskne opakovaně štítek pro aktivní (žlutě vyznačený) dílec. Jinak se tisk etiket nabízí automaticky po odřezání konkrétního dílce. Pokud odřežete skupinu dílců, vytiskne se etiketa pro celou skupinu dílců i pro každý dílec.

Optimik 4 Asistent řezáníPo kliknutí na ikonky v dolní části obrazovky se mění pořadí řezání vodorovných (červená) nebo svislých (modrá) pásů - od začátku nebo od konce seznamu dílců.

Optimik 4 Asistent řezáníIkonka role se štítky v dolní části tabulky slouží pro zapnutí automatického tisku štítků po kliknutí na tlačítko Řez.

Optimik 4 Asistent řezáníIkona desky s číslem v horní části obrazovky slouží pro přepínání mezi jednotlivými formáty z daného materiálu, které je potřeba odřezat.

Informace o postupu řezání se do Optimiku automaticky odesílají a aktualizují se v pravidelných intervalech.