Optimik > Nápověda > OPTIMIK® pro více uživatelů

OPTIMIK® pro více uživatelů

Práci s programem OPTIMIK ve vnitřní síti pro více uživatelů umožňuje Firebird SQL Server.

Pro přístup k databázi na LOKÁLNÍ síti přes server Firebird je nutné provést několik základních kroků. Databáze přitom může být fyzicky uložena buď na nějakém serveru nebo v některém z počítačů v síti. Uvedeme příklad:

1. Nainstalujte programy OPTIMIK® a Firebird SQL Server na stejný počítač/server. Instalace obou programů získáte na stránce Ke stažení.

2. Spusťte OPTIMIK® a vytvořte LOKÁLNÍ databázi – zvolte její umístění a název. Vytvořte ji například na disku D a pojmenujte ji “Data”. Cesta k této databázi bude “D:/Data.fdb”.

3. Do souboru “aliases.conf”, který je uložen v instalační složce Firebird SQL Serveru (standardně C:/Program Files/Firebird/Firebird..), je nutné zapsat cestu k databázi a vytvořit její alias (přezdívku), prostřednictvím které k ní budeme přistupovat.
Zvolíme si přezdívku např. “Moje data”. V tomto případě je nutné do souboru “aliases.conf” přidat řádek například:

Moje Data = D:\Data.fdb

Soubor otevřete v textovém editoru (např. Notepad) a řádek nakopírujte. Můžete také využít příklad, který je v souboru již uveden.

Na začátku řádku nesmí zůstat znak # , který indikuje poznámku.

Pro připojení z jiných počítačů bude nutné v bráně Firewall otevřít port 3050. To jsou jediná nastavení, která jsou v databázovém serveru potřeba.

Poznámka
Program pro editaci souboru aliases.conf (např. Poznámkový blok) bude nutné spustit volbou "Spustit jako správce" nebo jej zkopírovat do jiného umístění, editovat a po té nakopírovat zpátky. Je nutné administrátorské oprávnění.

4. Spusťte OPTIMIK®, vyberte záložku “Databáze na serveru” a zadejte tyto přihlašovací údaje:

Server je název počítače s databází.
Jako název databáze (Alias), zadejte “Moje data”.
Heslo – zadejte standardní heslo “masterkey”.

Alias a heslo k Firebirdu jsou použity z bezpečnostních důvodů. Bližší informace naleznete v uživatelské příručce na straně “Databázový systém Firebird”.

5. Přidejte další uživatele v programu Optimik pod Ostatní > Uživatelé. Zde jim můžete nastavit také různá oprávnění či hesla.