Optimik > Nápověda > Ovládání programu

Ovládání programu

Téměř všechny údaje jsou v programu zobrazovány prostřednictvím tabulek. V nich jsou tedy soustředěny také všechny základní funkce pro práci s údaji. Tlačítka nejpoužívanějších funkcí jsou umístěny v titulku každé z tabulek, ale je možné je spustit také stisknutím určené klávesy. Všechny funkce naleznete také v kontextovém menu, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na tabulku.

FunkceTlačítkoKlávesaPopis funkce
PřidejOvládání Optimiku 4Ovládání Optimiku 4Přidání nového záznamu, údaje se zadávají v samostatném okně.
DuplikujOvládání Optimiku 4Ovládání Optimiku 4Vytvoření kopie aktuálního záznamu a následná editace v samostatném okně.
OpravOvládání Optimiku 4Ovládání Optimiku 4Editace aktuálního záznamu, údaje se editují v samostatném okně.
VymažOvládání Optimiku 4Ovládání Optimiku 4Vymazání aktuálního záznamu.
VyberOvládání Optimiku 4Ovládání Optimiku 4Tlačítko pro výběr záznamu je zobrazeno pouze pokud se jedná o okno/tabulku, ze které vybíráme údaj pro jiný záznam (např. v průběhu zadávání dílce vybíráme ze skladu jeho materiál). Tabulka je tehdy v tzv. výběrovém režimu, čili klávesou Enter /dvojklikem se vybere aktuální záznam a okno se zavře. V tomto režimu se editace záznamu může vykonávat také, ale pouze pomocí tlačítka nebo menu.
FiltrOvládání Optimiku 4Po zapnutí filtru zůstanou v tabulce zobrazeny pouze údaje, které vyhovují zadaným filtračním podmínkám.
PřílohyOvládání Optimiku 4V samostatném okně můžete zadat přílohy (text, obrázek, odkaz pro externí soubor) pro aktuální záznam. Záznam, který má alespoň jednu přílohu, je v tabulce indikován ikonkou. Kromě toho zde najdete také informace o datu, čase a uživateli, který vytvořil nebo editoval tento záznam.
Nastavení tabulkyOvládání Optimiku 4Tady si můžete nastavit viditelnost a pořadí sloupců v tabulce. V případě potřeby je zde možné tabulku také "zamknout", čimž se znemožní změna pořadí sloupců nebo její zobrazení přímo, pomocí myši.
Obnovení původního nastaveníNastavení standardního pořadí a viditelnosti sloupců tabulky.