Optimik > Nápověda > Otevírání databáze

Otevírání databáze

Při prvním spuštění programu Optimik se Vám v úvodním okně otevře Databáze s příklady:

Optimik - Výběr databáze>

Pokud chcete pracovat s jinou databází, ve výchozím nastavení ji naleznete na disku C:/Users/Vaše přihlašovací jméno/Dokumenty/Optimik

Pro výběr databáze klikněte 2x do okénka s cestou k databázi (na obrázku zvýrazněné modrou barvou), vyberte potřebnou složku s databází a potvrďte výběr.
V přihlašovacím okně svůj výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Otevři.

Někdy je potřeba kvůli řešení problémů s programem nebo změnou nastavení zaslat nám Vaši databázi. Naleznete ji opět ve stejné složce počítače: C:/Users/Vaše přihlašovací jméno/Dokumenty/Optimik Jedná se o soubor s názvem databáze a příponou .fdb.
V případě, že databázi odesíláte emailem, je lepší ji před zasláním zazipovat - zmenší se tím její velikost.