Optimik > Nápověda > Verze 3 > Optimik Exporter - práce s programem

Optimik Exporter - práce s programem

1. Spuštění programu
Spusťte program dvojklikem na ikonu na obrazovce nebo soubor Optimik Exporter v adresáři C:/RKsoft/Optimik Exporter

2. Ukázka zakázky
Na úvod si můžete prohlédnout ukázkovou zakázku – Kuchyňská linka – p. Kováč, kterou po prohlédnutí vymažete tlačítkem (-). Podobným způsobem vymažte všechny materiály ukázkové zakázky stisknutím tlačítka (-) vedle tabulky materiálu.

Optimik Exporter Smazání ukázkové zakázky

Optimik Exporter Smazání ukázkové zakázky

3. Aktualizace skladu
V případě, že potřebujete aktualizovat sklad materiálu, stiskněte tlačítko (+) vedle tabulky se seznamem materiálu:

Optimik Exporter Aktualizace skladu

V následně otevřeném okně Sklad sortimentu klikněte na tlačítko Aktualizuj.

Optimik Exporter Aktualizace skladu

Po dotázaní, jestli chcete stáhnout soubor se seznamem materiálu dodavatele klikněte na Ano.

4. Zadání nové zakázky
Novou zakázku přidáte stlačením tlačítka (+) vedle názvu zakázky.

Optimik Exporter Nová zakázka

Nový výrobek přidáte stlačením tlačítka (+) vedle názvu výrobku.

Optimik Exporter Nová zakázka

Před zadáním nové zakázky si pokaždé načtěte všechen materiál, ze kterého má být zakázka vyrobena. Materiál přidáte stlačením tlačítka (+) pod tlačítkem Export. Nezapomeňte na hrany (ABS 0,5 mm, ABS 2 mm), sololit a pod.

Optimik Exporter Nová zakázka

5. Přidání materiálu do zakázky
Vlevo vyberte skupinu materiálu (A), uprostřed konkrétní materiál (B) a tlačítkem Vyber vložte zvolený materiál do zakázky (C).

Optimik Exporter Vložení materiálů

Opakujete pro všechny materiály v zakázce. Materiály samozřejmě můžete přidávat i později. ¨

6. Přidání jednotlivých dílců
Dílce se přidávají stisknutím tlačítka (+) vlevo dole.

Optimik Exporter Vložení dílců

Optimik Exporter Vložení dílců

Pro urychlení přidávání nových dílců stačí stisknout klávesu + v numerické části.
U dílce je potřeba vybrat materiál, zadat jeho množství, délku a šířku.

Dodržet kresbu - u materiálů, které kresbu nemají, může být políčko zaškrtnuté taky - program ví, že kresbu nemá. Pokud je materiál s kresbou a nezáleží mi na směru vláken, je potřeba nechat políčko nezatržené.

Název - vytištěné štítky s názvem je možné nalepit na dílce a tak se dá rychle zjistit, který dílec je který.

Popis - můžete zadat potřebný popis dílce, příp. info pro dodavatele k dílcům.

Hranovací pásky - je potřeba vybrat typ hrany (malá šipka) - pak už stačí jenom klikat na ikonky, kam se má hrana nalepit. U dalšího dílce si program pamatuje typ předcházející hrany.

Optimik Exporter Hranovací pásky

7. Export
Po zadání všech dílců si můžu seznam vytisknout, nebo zadat přímo export.

Po kliknutí na položku Export bude potřeba zadat místo, kde se má seznam uložit a následně bude automaticky připojen jako příloha do emailu a stačí jej už jenom odeslat.

Optimik Exporter Export