Optimik > Nápověda > Nastavení etiket

Nastavení etiket

V OPTIMIKu® jsou nejen etikety ale i další tiskové výstupy libovolně editovatelné díky zabudované aplikaci FastReport. To umožňuje úpravy přesně dle Vašich vlastních potřeb. Aplikace se spouští pomocí ikony před tiskem, kterou znázorňuje obrázek:

Nastavení etikety

Před samotným provedením úprav ale doporučujeme seznámit se s aplikací FastReport nejprve teoreticky včetně jejího významu a vlivu na program. Problematika je podrobněji popsána v nápovědě v části “Základní popis a pojmy” – “Tisk”.

1. Změnu formátu požadované etikety provedete ve zmíněné aplikaci FastReport kliknutím na záložku “Page1”, kde změníte výšku a šířku etikety. Viz obrázek:

Nastavení etikety

2. Po té kliknutím na žlutý report s názvem “MasterData: MD” (viz obrázek níže) změňte rozměry listu s etiketami a nastavte okraje:

Nastavení etikety

Údaje, které na etiketách mít nechcete (např. čárový kód) můžete z reportu odstranit kliknutím na daný údaj a smazáním klávesou Del. Další údaje můžete libovolně rozmístit kliknutím a tažením myši nebo jim upravit velikost písma.

Prováděné úpravy si můžete kdykoli prohlédnout pomocí ikony “Preview” (čtvrtá zleva).

Upravenou tiskovou sestavu uložte dle instrukcí v nápovědě (změňte název sestavy).

V případě potřeby Vám můžeme nastavení etiket zpracovat na zakázku.