Optimik > Nápověda > Načtení zálohy databáze z backup souboru

Načtení zálohy databáze z backup souboru

Pomocí funkce Obnovit ze zálohy můžete aktuální databázi obnovit (přepsat) údaji z vybraného záložního souboru.
Uvedená funkce NENÁVRATNĚ PŘEPÍŠE aktuální údaje, proto si je nezapomeňte nejdříve spolehlivě zazálohovat!
Obnovu databáze je možné vykonat pouze v případě, že k ní není přihlášen žádný uživatel.

Upozornění:
Z bezpečnostích důvodů není možné databázi vytvářet ani obnovovat v klientských instalacích programu (pouze v Optimiku nainstalovaném na serveru nebo využívajícím lokální databázi). Databázi není možné přímo z programu ani vymazat. V případě potřeba tak můžete učinit pouze fyzickým vymazáním databázového souboru.


Pro vytvoření databáze ze zálohy nejdříve v úvodním okně vyberte Databáze / Nová, pojmenujte novou databázi a pak ji vyberte jako aktuální tak, že na ni kliknete myší.

Nová databáze

Funkci Obnovit ze zálohy naleznete také v úvodním okně programu Optimik:

Načtení databáze ze zálohy

Na dotaz, zda skutečně chcete obnovit databázi klikněte na odpověď "Ano".

Načtení databáze ze zálohy

Pokud je původní databáze poškozená nebo nepoužitelná, na dotaz "Aktuální údaje budou přepsané a tedy nenávratně ztracené. Pokračovat?" Klikněte na "Ano". Pokud chcete původní databázi ještě někdy použít, klikněte na "Ne" a spravte si zálohu původní databáze a teprve pak načtěte databázi ze zálohy.

Načtení databáze ze zálohy

Vyberte umístění, ve kterém máte uloženou zálohu databáze, kterou chcete do Optimiku načíst.