Optimik > Nápověda > Jak začít s programem OPTIMIK ?

Jak začít s programem OPTIMIK ?

1. Instalace a spuštění programu

Pokud jste tak již neučinili, stáhněte aktuální verzi OPTIMIK na stránce Ke stažení a instalujte ji běžným způsobem.
Po správné instalaci bude k dispozici možnost spuštění programu OPTIMIK pomocí ikony na ploše Windows Ikona Optimik či v nabídce programů Start.

2. Výběr jazyka

V úvodním dialogu zvolte tlačítko "Otvoriť". V hlavním okně aplikace pak vpravo nahoře tlačítko "Ostatné":

Optimik - Nastavení

...a v dialogu nastavení "Jazyk > Czech (Čeština)":

Optimik - Čeština

Po změně nastavení jazyka je nutné program restartovat.

3. Vyberte databázi

S programem Optimik je instalována databáze DEMO, ve které jsou zadány ukázkové údaje a můžete ji využít při úvodním seznamování s programem. Pro volbu této databáze zvolte v úvodním dialogu jednoduše tlačítko "Otevři".

Optimik - otevření databáze

Pokud však chcete začít vlastní práci, vytvořte si nejprve ve zvolené složce (1) novou databázi, do které budete zadávat Vaše
reálné údaje: Zadejte v menu Databáze (2) > Nová a zvolte její název.
Pokud jste dosud používali původní program Optimik 2.36c, můžete všechny existující údaje přenést do nové
databáze pomocí volby menu Databáze > Nová z původního programu Optimik ...
V seznamu (3) zvolte požadovanou databázi a klikněte na tlačítko "Otevři" (4).

4. Zadejte materiál

Optimik - Sklad

Po otevření nové databáze je nutné nejprve definovat
materiál, který používáte při výrobě. Kliknutím na tlačítko
Sklad (1) otevřete modul "Sklad" a v levém panelu (2) vyberte typ
materiálu, který chcete do programu přidat. Po kliknutí na
tlačítko Plus (3) se otevře samostatné okno. V něm zadejte
všechny informace o materiálu a následně i o jeho formátu.
V případě potřeby zadejte další formáty kliknutím na
tlačítko Plus dole (4).

5. Vytvořte první zakázku

Optimik - Zakázky

Otevřete modul "Zakázky" (1) a klikněte (nebo najeďte kurzorem myši) na panel (2) pro zobrazení "vyskakovacího"
seznamu, ve kterém vytvoříte Vaši první zakázku tlačítkem Plus (3).

Optimik - Zakázky

Do nové zakázky přidejte výrobek (1) a všechny jeho dílce
(2). Potom už jen najeďte na zvolený dílec/materiál
(3) a klikněte na tlačítko (4). Tím spustíte výpočet
nářezového plánu pro všechny dílce z tohoto materiálu a
zakázky.

6. Parametry výpočtu

Výpočet nářezového plánu

V případě potřeby upravte parametry pro výpočet nářezového plánu a stiskněte tlačítko "Výpočet".

7. Váš první nářezový plán je hotový :-)

Nářezový plán

Po dokončení výpočtu se automaticky otevře modul
"Nářezové plány" (1). Zde najdete vypočtený nářezový plán
(2) spolu se seznamem použitých formátů materiálu (3)
a dílců, které byly v plánu umístněny (4).