Optimik > Nápověda > Import dat z OPTIMIK® 2.36c do verze 3

Import dat z OPTIMIK® 2.36c do verze 3

Po spuštění programu OPTIMIK® 3.0 a vyššího je jako první zobrazeno úvodní okno s přihlašovacími údaji k databázi. V menu zvolte:

Databáze > Nová z původního programu Optimik®

Import dat z Optimik 2

Pomocí této funkce vytvoříte novou databázi a zároveň do ní budou automaticky přeneseny existující údaje z původního programu. Pro pojmenování databáze použijte název, který ji vystihuje. Konverze údajů proběhne v samostatném okně ihned po zadání názvu nové databáze.

V okně, které se následně otevře, je nutné vybrat složku s datovými soubory původního programu Optimik® (standardně je to C:/Program Files/Optimik/DataFiles) a zvolit, zda chcete přenést i zakázky, formáty se zápornou zásobou a výrobky (sestavy). Kromě toho je nutné pozorně nastavit parametry, které již v nebude možné změnit později:

- Měrnou jednotku pro plošný materiál
- Měrnou jednotku pro délkový materiál (hranovací pásky)
- Tloušťku nejpoužívanějšího plošného materiálu
- Tloušťku nejpoužívanější hranovací pásky

Zadané tloušťky budou při konverzi automaticky nastaveny všem plošným materiálům a hranovacím páskám. Pokud některé z materiálů mají tloušťku odlišnou, je nutné je ve skladové evidenci upravit ručně. Toto řešení je nutné z důvodu, že v původním programu Optimik® možnost zadat tloušťku materiálu neexistovala.

Více o umístění dat v Optimik 2