Optimik > Nápověda > Hromadná změna materiálu v zakázce

Hromadná změna materiálu v zakázce

Pokud chcete vytvořit alternativní nabídky pro zákazníka, začněte tím, že si nejdříve vytvoříte kopii původní zakázky. Přepněte se do sekce Zakázky, vyberte si ze seznamu zakázek tu, kterou chcete kopírovat.

Hromadná změna materiálu

Vytvořte kopii zakázky.

Hromadná změna materiálu

Pojmenujte ji.

Hromadná změna materiálu

V kopii zakázky si zvolte materiál, který chcete změnit. Pomocí modrého tlačítka se šipkami pro editaci záznamu si zvolte hromadnou změnu materiálu a vyberte si nový materiál.

Hromadná změna materiálu

Hromadná změna materiálu

! Hromadná změna materiálu je možná pouze u zakázek, kterých dílce nejsou již součástí nářezových plánů. !