Optimik > Nápověda > Editor nářezových plánů

Editor nářezových plánů

Editor nářezových plánů je placený modul k programu Optimik. Slouží na ruční úpravu vypočítaných nářezových plánů.
Zapnout jej můžete na kartě Nářezové plány po výběru vypočítaného nářezového plánu, který potřebujete upravit, pomocí ikony Ikona Editoru nářezových plánů .
Nahoře uprostřed si v Editoru zvolíte formát, na kterém chcete přeuspořádat dílce.
Zruš dílec Editor nářezových plánů - zrušení dílce
Pomocí tohoto nástroje můžete vybrat z nářezového plánu dílce, které chcete přemístit. Tyto se uloží v levé části editoru. Pokud je v nářezovém plánu vícero stejných dílců, zobrazí se pouze jednou. Dílec však zůstane v levé části, pokud neuložíte poslední z odstraněných dílců daného rozměru.
Pokud kliknete na vybraný dílec, v pravé části se zvýrazní oranžovou barvou místa, kam je dílec možné umístit tak, jak je. Modrou barvou pak místa, kam je možné jej umístit v případě, že dílec otočíte.
Dílce se umísťují tak, že si vlevo zvolíte dílec, který chcete uložit.

Přidej dílec Editor nářezových plánů - přidání dílce
Pro výběr směru řezu dílce si vyberte kliknutím ikonu pro řez po délce nebo řez po šířce. Dílec si bude řezat ve zvoleném směru - řez povede vpravo od dílce nebo pod ním.
Následně klikněte v pravé části na místo, kam chcete daný dílec umístit. Pokud je cílové místo vysvíceno modrou barvou, je ještě potřeba dílec otočit pomocí kliknutí na ikonku
Otoč dílec Editor nářezových plánů - otočení dílce .
Pokud chcete na formátu pouze udělat řez - ve svislém nebo vodorovném směru, použijte ikonky
Řez Editor nářezových plánů - řez .
V případě, že potřebujete poslední krok v editaci zrušit, klikněte na ikonku

Zpět Editor nářezových plánů - zrušení posledního kroku