Optimik > Nápověda > Editace tiskové sestavy v programu Optimik

Editace tiskové sestavy v programu Optimik

Editace struktury tiskové sestavy je možná s pomocí zabudovaného nástroje FastReport®. Tiskové sestavy, které jsou standardně dodávány s programem (všechny, které jsou označeny výhradně číselným názvem) není možné editovat přímo. Program Vás nejdříve vyzve k vytvoření jejich kopie pod jiným názvem.
Toto opatření je důležité pro zachování Vašich upravených sestav při přeinstalaci programu. Tehdy se totiž všechny standardní tiskové sestavy přepisují jejich případnými novějšími verzemi.
Tiskové sestavy naleznete v Optimiku po kliknutí na šipku dolů vedle ikony tiskárny Tiskové sestavy v Optimiku .

Po výběru sestavy, kterou chcete upravit se Vám otevře náhled. Musíte mít však aktivní volbu Zobrazit náhled.

Zobrazení náhledu tisku

Na horní liště klikněte na ikonu Fast Report Fast Report – spuštění .
Otevře se Vám nové okno, ve kterém je možné provést úpravu zvolené sestavy.

Pokud kliknete na políčko s proměnnou a podržíte tlačítko myši stisknuté, můžete s ním pohybovat – přesouvat ho na novou pozici v sestavě.

Po kliknutí na šipku dolů v políčku vedle proměnné se Vám rozbalí seznam proměnných, ze kterých si můžete zvolit tu, kterou potřebujete zobrazit v upravené sestavě.

Po skončení úprav nezapomeňte uložit změny pomocí na File > Save na obrazovce vpravo nahoře.

Pokud se chcete podívat na náhled upravené sestavy, klikněte na File > Preview.

Vaše upravená sestava se automaticky uloží na disk C do složky RK Software / Optimik / Print Sets.