Optimik > Nápověda > Jak zadat dílec s operacemi pro automatické načtení nákladů a spotřeby?

Jak zadat dílec s operacemi pro automatické načtení nákladů a spotřeby?

Cílem je zautomatizovat montáž kolíku, aby Optimik automaticky napočítal kolíky, vrtání a lepení.

Pro přidání kolíku je potřeba:
1. Přepnout se do skladu, vybrat si složku Sady a vytvořit novou sadu, do které vložíte položky:
- materiál -> lepidlo na dřevo (se spotřebou na nalepení jednoho kolíku)
- služba -> montáž kolíku 1x (se zadanou cenou)
- služba -> vrtání díry 2x (se zadanou cenou)

Optimik 4 - Sada k montáži dílce

2. V hlavním menu se přepněte na Ostatní/Operace a vytvořte novou operaci Montáž kolíku. Do sady vložte vybraný kolík a jako doplňkový materiál přiřaďte Sadu pro montáž kolíku, kterou jste vytvořili v předešlém kroku.

Optimik 4 - Operace montáž dílce

3. Při zadávání dílce do výrobku se přepněte na záložku ostatní a vyberte v levé části okna operaci Montáž kolíku.

Optimik 4 - Zadávání dílce do výrobku

4. V souhrnu se Vám objeví zadaný počet kolíků a k nim se napočítá také spotřeba lepidla a náklady na montáž a vrtání.

Optimik 4 - Montáž dílce v souhrnu