Optimik > Nápověda > Dekory Kronospan pro Optimik 4

Dekory Kronospan pro Optimik 4

Ve spolupráci se společností Kronospan s.r.o. jsme připravili pro uživatele software Optimik skladovou databázi dekorů KRONOSPAN Global Collection 3. Součástí je také databáze hran Hranipex s dekory této kolekce.

Návod na instalaci dekorů do Optimiku:

1. Soubor s dekory Kronospan Global Collection 3 si stáhněte pomocí odkazu:
Kronospan Global Collection 3 pro Optimik 4 .

2. Soubor uložte v PC na vhodném místě.

3. Spusťte Optimik a vyberte databázi, do které chcete dekory importovat. Doporučujteme import otestovat - např. na databázi "Databáze s příklady..."
Upozornění: Před kopírováním databáze Kronospan do Vaší firemní databáze Vám důrazně doporučujeme nejdříve provést zálohu Vaší databáze!!!

4. Spusťte v Optimiku funkci "Kopíruj údaje z jiné databáze":

Optimik 4 Import databáze Kronospan

Optimik 4 Umístění databáze Kronospan

5. Vyhledejte v počítači stažený soubor s databází dekorů Kronospan: KronospanGlobalCollection3.op4 a stiskněte tlačítko "Otevřít".

6. Vyselektujte skupiny dekorů, které chcete importovat a stiskněte tlačítko "Kopíruj":

Optimik 4 Výběr dekorů pro import

Optimik 4 Potvrzení výběru

Optimik 4 Importování databáze

Optimik 4 Ukončení importu

7. Nyní máte v databázi celou strukturu Kronospan Global Collection 3 + odpovídající hrany Hranipex.

Optimik 4 Databáze Kronospan ve skladu