Optimik > Nápověda > Zálohování databáze

Zálohování databáze

Zálohování databáze
Zálohování databáze je důležitý proces, který umožňuje vykonat komplexní zálohu aktuální databáze pro případ jej možné ztráty nebo poškození, které může nastat z nejrůznějších příčin (porucha počítače, vir, ztráta nebo krádež počítače, živelná pohroma apod.). V průběhu zálohování dochází i ke kontrole a optimalizaci dat v databázi, odstranění nepotřebných řádků a jiného „smetí“ z databáze. Zálohování databáze se může vykonávat i za plného provozu, tzn. že není potřeba odpojovat jednotlivé uživatele. Z důvodu, že hodnota dat, která jste zadali do programu v průběhu času mnohonásobně překročí hodnotu samotného programu, nepodceňujte, prosím, potřeby pravidelného zálohování. Vyhnete se tak možným nepříjemnostem a ztrátám.

Zálohování databáze můžete spustit kliknutím na název aktuální databáze na horní liště programu vpravo.

Přechod do nové databáze

Následně se zobrazí standardní dialogové okno se žádostí o zadání názvu záložního souboru a jeho umístění. Pro urychlení a zjednodušení je název předdefinován ve tvaru „Název databáze_rrmmdd.optbc“ (rrmmdd představuje aktuální datum) a je vybraná cílová složka Backup, která se nachází ve stejné složce, jako konfigurační soubor „setup.ini“. Pro zautomatizování tohoto procesu můžete povolit automatické zálohování (nebo vybrat jinou složku pro zálohování) v nastavení programu. Obnova databáze (opak zálohování) je možná pouze v úvodním okně.

Důležité upozornění:
Nevykonávejte zálohování ručně pomocí jednoduchého kopírování databázového souboru, protože v rámci tohoto procesu neproběhnou výše uvedené kontroly a optimalizace dat a v případě, že by s databází v průběhu zálohování pracoval i jiný uživatel, téměř jistě by došlo k poškození vytvářené kopie databáze.
Z bezpečnostním důvodů není možné databázi zálohovat ani obnovovat v klientských instalacích programu (pouze v Optimiku nainstalovaném na serveru nebo využívajícím lokální databázi).

Přechod do jiné databáze

Pomocí této funkce můžete vytvořit novou databázi a zároveň do ní přenést všechny pomocné evidence a nastavení. Kromě toho se do nové databáze přenese i seznam výrobků, operací, obchodních partnerů, skladových položek a formátů se zásobou. Skladovým položkám bude automaticky nastavena počáteční zásoba a cena dle aktuální zásoby a hodnoty v aktuální databázi. Zároveň budou vynechány všechny záznamy o skladových položkách a obchodních partnerech, které jsou označeny jako „Neaktivní“ a nejsou použity v jiných přenášených záznamech.

Pro přechod do nové databáze klikněte na název aktuální databáze na horní liště programu vpravo.


Přechod do nové databáze

V okně, které se zobrazí, si zvolte, které položky chcete do nové databáze přenést:

Přechod do nové databáze