Optimik > Nápověda > Automatické příslušenství

Automatické příslušenství

Možnost volby automatického příslušenství Vám umožní rychlé přidávání příslušenství k dílcům.

Pro přidání automatického příslušenství klikněte za záložku Ostatní v hlavním menu Optimiku a klikněte na Automatické příslušenství.

Optimik 4 Automatické příslušenství

V okně, které se Vám otevře, nejdříve v případě potřeby přidejte pomocí zeleného tlačítka (+) nový dílec.

Optimik 4 Automatické příslušenství

!!!Dejte pozor na písmena ve zkratce. Pokud se bude v názvu dílce lišit velikost písmen vůči zadané zkratce, Optimik nebude schopen příslušenství dohledat.!!!

Optimik 4 Automatické příslušenství

Optimik 4 Automatické příslušenství

Po zadání dílce klikněte na zelené tlačítko (+) v tabulce Příslušenství. Vyberte si parametr typu Operace a materiál.

Optimik 4 Automatické příslušenství

V okně pro výběr parametrů zvolte skupinu parametrů, ze které chcete parametr vybrat a v pravé části okna vyberte konkrétní parametr.

Optimik 4 Automatické příslušenství

(Pokud zatím neexistuje, můžete jej přidat buď přímo v okně pro výběr parametrů nebo přes hlavní menu Optimiku Ostatní / Parametry. Rovněž můžete přidat přímo v tabulce i novou Operaci, pokud je to potřeba.)

Následně výběr potvrďte zeleným zatržítkem ve spodní části okna. Nyní už zbývá pouze zadat množství příslušenství k jednomu dílci.

Optimik 4 Automatické příslušenství

Pokud nyní budete zadávat nový dílec, který bude obsahovat v názvu zkratku, kterou jste zadali, objeví se automaticky okno, které Vám bude nabízet přidání automatického příslušenství.

Optimik 4 Automatické příslušenství

Pokud kliknete na volbu "Ano", k Vašemu dílci se automaticky přidá odpovídající příslušenství bez nutnosti jeho manuálního přidávání. Příslušenství dílce vidíte na pravém okraji záložky Výrobky a dílce.

Optimik 4 Automatické příslušenství

Automatické příslušenství (čili celou skupinu operací a materiálů je možné k dílci přidat také manuálně kliknutím na tlačítko Optimik 4 Automatické příslušenství v dolní části karty dílce.

Optimik 4 Automatické příslušenství

Automatické příslušenství může obsahovat vícero položek (např. závěsy a úchytka u dvířek).