Optimik > Nápověda > Nastavení tisku z Asistenta řezání

Nastavení tisku z Asistenta řezání

Při tisku v Asistentu řezání:

1. V prvním dialogu zrušte zobrazení náhledu a vybranou tiskovou sestavu
nastavte jako hlavní (zeleným zatržítkem).

Nastavení etikety

2. V dalším dialogu zvolte "Zapamatovat tiskárnu a počet kopií"

Nastavení etikety

3. Vytiskněte jeden štítek.

4. Restartujte Optimik.

Při dalším tisku z Asistenta řezání by se již dialogy neměly zobrazovat
a budete tisknout přímo jediným stiskem tlačítka.