Optimik > Nápověda > Asistent hranování

Asistent hranování

Úvod

Asistent hranování je doplňkový program k programu Optimik. Instaluje se na tablet používaný přímo v dílně, kde bude asistovat při hranění plošných dílců. Pomocí něj můžete minimalizovat chybovost a zvyšovat rychlost v této etapě výroby. Zároveň na straně Optimiku získáváte přehled o výrobě (hranování dílců) v reálném čase.

Asistent hranování nabízí tyto hlavní funkce:

Instalace programu

Program má poměrně nízké nároky na výkon počítače a je možné jej nainstalovat a používat v běžném počítači nebo tabletu s operačním systémem Windows (7-11) s monitorem s rozlišením minimálně 1600 x 1200 pixelů.

Program nainstalujete spuštěním instalačního souborů, který si stáhnete ze stránek Ke stažení. Po výběru jazyka a kliknutí na tlačítko Dále se zobrazí Licenční smlouva. Přečtěte si ji, prosím, a pokud s ní souhlasíte, potvrďte volbou "Souhlasím s podmínkami Licenční smlouvy" a klikněte na tlačítko "Dále". V případě potřeby můžete změnit instalační složku (program se standardně instaluje do C:/RK Software/Edging Assistant) a instalaci spustíte kliknutím na tlačítko"Dále". Po zkopírování potřebných souborů do instalační složky proces instalace dokončíte kliknutím na tlačítko "Dokončit".

Spuštění programu

Asistent hranování - SpuštěníProgram spustíte kliknutím na ikonku "Edging Assistant" na pracovní ploše. Zobrazí se úvodní okno, ve kterém si můžete vybrat složku a požadovanou "databázi" (soubor *.PRO s údaji o výrobě, který byl odeslán z Optimiku). Zároveň si můžete zvolit také jazyk programu.

Poznámka: pracovní složka může být na lokálním disku nebo USB klíči, doporučuje se však použít sdílený (vzdálený) disk nebo cloudové úložiště (např. Google Disk, One Drive a pod.). Asistent hranování - PřihlášeníPokud má k němu přístup kancelářský počítač s Optimikem, nebo tablety na dílně s Asistentem*, Optimik dovede přijímat údaje o výrobě odeslané z Asistentů* v reálném čase.

Po kliknutí na tlačítko "Otevři" se zobrazí přihlašovací okno, ve kterém se pracovník přihlásí do programu pomocí vlastního hesla.

Hlavní okno

Asistent hranování - Výběr výrobní dávkyPo přihlášení do programu se zobrazí hlavní okno s údaji o výrobě, které byly odeslány z programu Optimik. Tady jsou uvedeny všechny výrobní dávky, ve kterých se nacházejí dílce, kterých hrany je potřeba olepit páskou nebo jinak opracovat. Výrobní dávky, které již byly vybaveny (všechny dílce jsou již ohraněny), můžete v tabulce automaticky skrýt potvrzením volby "Skrýt vybavené.

Dílce jsou roztříděny podle operací a materiálů uvedených v dolní tabulce. V ní je uveden také celkový počet a délka hran, a také stav výroby pomocí grafického indikátoru (plný kroužek znamená, že vybraná operace již byla realizována na všech odpovídajících dílcích). Seznam operací a materiálů je volitelně závislý od vybraného pracoviště (např. konkrétní olepovačky), které si můžete vybrat na panelu v levé části okna.

Po výběru pracoviště, výrobní dávky, operace a materiálu zobrazíte pracovní okno kliknutím na tlačítko nebo dvojklikem na vybranou operaci a materiál.

Pracovní okno

Pracovní okno se zobrazuje na celou plochu obrazovky. V horní části se nachází panel s informacemi o vybrané výrobní dávce, operaci, materiálu a pracovišti. Pod ním je tabulka se seznamem dílců, které je potřeba ohranit (danou operací a materiálem). V levém panelu se nachází vyhledávací pole, pro zadání nebo sesnímání čarového kódu (pro automatické vyhledání dílce) a tabulky s poznámkami a záznamy o výrobě (hranování) aktuálního dílce.

Asistent hranování - Pracovní okno

Práce s programem

V prvním kroku vyberte v horní tabulce požadovaný dílec. Můžete využít také funkci jeho vyhledání - buď manuálním zadání čísla dílce (nebo jiného údaje podle nastavení programu) a kliknutím na tlačítko Asistent hranování - Ikona 6 nebo automaticky - zesnímáním čarového kódu s tímto údajem (z etikety nalepené na plošném dílci) do vyhledávacího pole.

Asistent hranování - Schéma 1V dolní části okna se zobrazuje schématický obrázek vybraného dílce také s vyznačenými hranami, které je potřeba ohranit (olepit páskou, nebo opracovat jiným způsobem, např. zbrousit v případě skla, plechu...) Hrany, které odpovídají aktuální operaci a materiálu (uvedeným v horní části okna), jsou vyznačeny podlouhlými panely v blízkosti dané hrany (strany) dílce. Je v nich napsané také číslo určující pořadí úpravy dané hrany.

Asistent hranování - Schéma 2Po ohranění první hrany dílce klikněte na panel s číslem 1, který se následně překreslí šedou barvou. Tímto způsobem pokračujte s dalšími hranami. Po kliknutí na poslední hranu (panel s nejvyšším číslem) se dílec bude považovat za ohraněný a do tabulky vlevo dole automaticky přibude záznam o výrobě s datem, časem a jménem pracovníka. Tato informace se následně odešle také do programu Optimik.

V případě, že si nepotřebujete označovat šedou barvou hrany průběžně, můžete si práci urychlit a kliknout na tlačítko "1 kus dílce ohraněn až po ohranění všech hran dílce.
Pokud má dílec vícero kusů, můžete si práci zrychlit ještě více a kliknutím na tlačítko Asistent hranování - Ikona 1 označit všechny kusy daného dílce za ohraněné.

V posledním sloupci horní tabulky je zobrazen indikátor stavu výroby daného dílce:
Asistent hranování - Ikona 2 zatím nebyl ohraněn žádný kus dílce
Asistent hranování - Ikona 3 byla ohraněna polovina kusů dílce
Asistent hranování - Ikona 4 byly ohraněny všechny kusy dílce

Nastavení programu

Po kliknutí na tlačítko Asistent hranování - Ikona 5 v hlavním okně se zobrazí okno, ve kterém můžete nastavit:
Asistent hranování - Nastavení programuLokální složku s kopiemi - v této složce si program ukládá všechny informace o výrobě. Tato složka může být kdekoliv na disku, nesmí to však být ve sdílené složce, ve které se nachází samostatná databáze.

Vzhled programu - podle vlastních preferencí si zde můžete přizpůsobit vzhled programu výběrem některého ze zabudovaných skinů, typů písma a barevného odstínu. Nastavit si můžete také zvětšení (lupu) v rozsahu 100 - 200%, co jistě oceníte hlavně na menších tabletech. Také je možné nastavit si velikost posuvníků v tabulkách a jiných seznamech.

Obrázek dílce - tady si můžete určit, jakou barvou bude zobrazený dílec v pracovním okně programu, také typ písma a rozsah údajů, které se budou spolu s ním zobrazovat.

Čárový kód - pokud chcete využívat funkci automatického vyhledávání dílce v pracovním okně, tady si můžete zvolit, podle jakého údaje má toto vyhledávání probíhat (resp. jaký typ údaje se nachází v čárovém kódu vytištěném na etiketách dílců). Na výběr je identifikační číslo dílce nebo údaj na některém z deseti uživatelských položek (CustomData).