Optimik > Nápověda > Import dílců do zakázky

Import dílců do zakázky

Pokud si chcete nejdříve zkusit import "nanečisto", nabízíme pro import vzorové soubory. Můžete je importovat pomocí přednastaveného formátu importu s názvem "Základní" nebo si na něm nastavení importu vyzkoušet:
Soubor dílců ke stažení

Optimik - Import dílců do zakázky

Import předpokládá, že v Optimiku již existují materiály se shodným kódem. V opačném případě budete v průběhu importu vyzvání k vytvoření takového materiálu.

Pro import dílců do zakázky si nejdříve založte novou Zakázku na obrazovce Zakázky.

Pak v pravém horním rohu klikněte na Ostatní a vyberte Import údajů

Optimik - Import dílců do zakázky

Optimik - Import dílců do zakázky

Pokud již máte formát importu definován nebo chcete využít základní formát, pokračujte v dialogovém okně Import tlačítkem Importuj.

Pro definici nového formátu klikněte na tlačítko (+):

Optimik - Import dílců do zakázky

V okénku Formát importu nastavte název. Můžete změnit oddělovače skupin a desetin nebo definici logických hodnot. Můžete samozřejmě ponechat výchozí nastavení, pokud odpovídají importovanému souboru.
Pod nadpisem Sekce nejdříve zvolte Položky výrobku zakázky z roletového menu a následně rozklikněte ikonku vlevo pro nastavení pořadí sloupců v importu.

Optimik - Import dílců do zakázky

Sloupce se nastavují tak, že kliknete na záhlaví sloupce a vlevo nahoře z roletového menu zvolíte požadovaný údaj. Pokud chcete některé sloupce nechat prázdné nebo zrušit nadbytečné, klikněte na (x) vlevo nahoře.

Optimik - Import dílců do zakázky

Optimik - Import dílců do zakázky

Při nastavování sloupců můžete kliknout vlevo dole na tlačítko Otevřít soubor a vybrat příslušný soubor, který chcete importovat. Ten se načte do tabulky a tak můžete zkontrolovat správnost obsahu jednotlivých sloupců. Jedná se pouze o kontrolu, neprobíhá takto samotný import do programu.

Optimik - Import dílců do zakázky

Když je nastavení podle Vašich představ, klikněte na zatržítko, čímž potvrdíte nastavení.

V okně Formát importu zaškrtněte volbu Použít údaje aktuální sekce (bez návěští), pokud importujete například pouze dílce, a volbu Přeskočit 1. řádek, pokud první řádek Vašeho souboru obsahuje jen názvy sloupců a ne samotná data.

Optimik - Import dílců do zakázky

Potvrďte zatržítkem, čímž je definice formátu dokončena.

Samotný import provedete v okně Import pomocí tlačítka Importuj: Vyberte soubor, který chcete importovat a klikněte na Otevřít.

Soubor se načte do zakázky v Optimiku. Pokud importujete pouze dílce, vznikne v zakázce nový výrobek pojmenovaný dle aktuálního času.

Optimik - Import dílců do zakázky

Je také možné importovat další údaje. Jako příklad můžete využít:
Vzorový soubor se zakázkou a výrobky.

Podrobnou specifikaci položek naleznete v Uživatelské příručce Optimik od strany 82 dále.

Výchozí parametry pro import a export seznamu dílců


V programu se jedná o sekci Položky výrobku zakázky.
Pořadí parametrů je možné změnit, nepovinné parametry je možné vynechat.

Kód skladové položky (povinný údaj)
Pokud skladová položka v databázi neexistuje, program při importu nabídne její manuální vytvoření, nebo výběr jiné položky.
Pokud skladová položka s daným kódem neexistuje a je zadána délka i šířka, program při importu nabídne vytvoření nového plošného materiálu. Pokud je zadána pouze délka, nabídne vytvoření délkového materiálu. Jinak je možné ručně zadat, o jaký typ položky se jedná.

Kód příslušenství
Maximálně 25 znaků. Pokud je zadán, musí záznam s tímto kódem již v databázi existovat. Pokud ne, celý import bude stornován.

Kód
Maximálně 25 znaků.

Název
Maximálně 60 znaků.

Popis
Víceřádkový text.

Množství
Desetinné číslo.

Dodržet kresbu
Logická hodnota (+ / -). Práci s logickými hodnotami je možné nastavit i na hodnoty jako 0 / 1 nebo a / n nebo jiné .

Délka
Víceřádkový text. Pokud je více délek, jsou na samostatných řádcích a pole je uzavřeno do uvozovek.

Šířka
Víceřádkový text. Pokud je více šířek, jsou na samostatných řádcích a pole je uzavřeno do uvozovek.
Nezadává se při importu dílce z délkového materiálu, kdy se šířka automaticky zjišťuje z parametrů skladové položky.

Kód hranovací pásky A
Maximálně 25 znaků, kód hranovací pásky umístěné při zadávání dílce nahoře. Pokud skladová položka v databázi neexistuje, program při importu nabídne její manuální vytvoření, nebo výběr jiné položky.

Kód příslušenství A
Pokud je zadán, musí záznam s tímto kódem již v databázi existovat. Pokud ne, celý import bude stornován.

Tloušťka A
Desetinné číslo, jen pro export. O tuto tloušťku se automaticky zmenší rozměr dílce na nářezovém plánu.

Kód hranovací pásky B
Maximálně 25 znaků, kód hranovací pásky umístěné při zadávání dílce vpravo. Pokud skladová položka v databázi neexistuje, program při importu nabídne její manuální vytvoření, nebo výběr jiné položky.

Kód příslušenství B
Pokud je zadán, musí záznam s tímto kódem již v databázi existovat. Pokud ne, celý import bude stornován.

Tloušťka B
Desetinné číslo, jen pro export. O tuto tloušťku se automaticky zmenší rozměr dílce na nářezovém plánu.

Kód hranovací pásky C
Maximálně 25 znaků, kód hranovací pásky umístěné při zadávání dílce dole. Pokud skladová položka v databázi neexistuje, program při importu nabídne její manuální vytvoření, nebo výběr jiné položky.

Kód příslušenství C
Pokud je zadán, musí záznam s tímto kódem již v databázi existovat. Pokud ne, celý import bude stornován.

Tloušťka C
Desetinné číslo, jen pro export. O tuto tloušťku se automaticky zmenší rozměr dílce na nářezovém plánu.

Kód hranovací pásky D
Maximálně 25 znaků, kód hranovací pásky umístěné při zadávání dílce vlevo. Pokud skladová položka v databázi neexistuje, program při importu nabídne její manuální vytvoření, nebo výběr jiné položky.

Kód příslušenství D
Pokud je zadán, musí záznam s tímto kódem již v databázi existovat. Pokud ne, celý import bude stornován.

Tloušťka D
Desetinné číslo, jen pro export. O tuto tloušťku se automaticky zmenší rozměr dílce na nářezovém plánu.

Přídavek na hranu s páskou
Rozměr (desetinné číslo).

Hmotnost
Desetinné číslo. Do tohoto pole nemohou být importována data.

Externí CNC příkazy
Tento údaj není možné v Optimiku přímo editovat, je možné jej pouze importovat například z externího CAD programu. Údaj může být připojen k exportnímu souboru pro CNC pilu nebo využit v tiskové sestavě.

Neupravovat rozměry dílce
Logická hodnota (ano / ne).

Tloušťka / šířka
Rozměr (desetinné číslo). Do tohoto pole nemohou být importována data.

Výkres
Maximálně 60 znaků. Název skupiny či název obrázku.

Číslo balíku
Celé číslo v rozsahu 0-32000.

Kód příslušenství 1
Maximálně 25 znaků. Pokud je zadán, musí záznam s tímto kódem již v databázi existovat. Pokud ne, celý import bude stornován.

Množství příslušenství 1
Desetinné číslo.

Balení příslušenství 1
Celé číslo v rozsahu 0-32000.
0 = nebalit, 1 = balit spolu s dílcem, 2 = balit samostatně

Kód příslušenství 2
Maximálně 25 znaků. Pokud je zadán, musí záznam s tímto kódem již v databázi existovat. Pokud ne, celý import bude stornován.

Množství příslušenství 2
Desetinné číslo.

Balení příslušenství 2
Celé číslo v rozsahu 0-32000.
0 = nebalit, 1 = balit spolu s dílcem, 2 = balit samostatně