Optimik > Nápověda > Import dílců do zakázky

Import dílců do zakázky

Pokud si chcete nejdříve zkusit import "nanečisto", nabízíme pro import vzorové soubory. Můžete je importovat pomocí přednastaveného formátu importu s názvem "Základní" nebo si na něm nastavení importu vyzkoušet:
Soubor dílců ke stažení

Optimik - Import dílců do zakázky

Import předpokládá, že v Optimiku již existují materiály se shodným kódem. V opačném případě budete v průběhu importu vyzvání k vytvoření takového materiálu.

Pro import dílců do zakázky si nejdříve založte novou Zakázku na obrazovce Zakázky.

Pak v pravém horním rohu klikněte na Ostatní a vyberte Import údajů

Optimik - Import dílců do zakázky

Optimik - Import dílců do zakázky

Pokud již máte formát importu definován nebo chcete využít základní formát, pokračujte v dialogovém okně Import tlačítkem Importuj.

Pro definici nového formátu klikněte na tlačítko (+):

Optimik - Import dílců do zakázky

V okénku Formát importu nastavte název. Můžete změnit oddělovače skupin a desetin nebo definici logických hodnot. Můžete samozřejmě ponechat výchozí nastavení, pokud odpovídají importovanému souboru.
Pod nadpisem Sekce nejdříve zvolte Položky výrobku zakázky z roletového menu a následně rozklikněte ikonku vlevo pro nastavení pořadí sloupců v importu.

Optimik - Import dílců do zakázky

Sloupce se nastavují tak, že kliknete na záhlaví sloupce a vlevo nahoře z roletového menu zvolíte požadovaný údaj. Pokud chcete některé sloupce nechat prázdné nebo zrušit nadbytečné, klikněte na (x) vlevo nahoře.

Optimik - Import dílců do zakázky

Optimik - Import dílců do zakázky

Při nastavování sloupců můžete kliknout vlevo dole na tlačítko Otevřít soubor a vybrat příslušný soubor, který chcete importovat. Ten se načte do tabulky a tak můžete zkontrolovat správnost obsahu jednotlivých sloupců. Jedná se pouze o kontrolu, neprobíhá takto samotný import do programu.

Optimik - Import dílců do zakázky

Když je nastavení podle Vašich představ, klikněte na zatržítko, čímž potvrdíte nastavení.

V okně Formát importu zaškrtněte volbu Použít údaje aktuální sekce (bez návěští), pokud importujete například pouze dílce, a volbu Přeskočit 1. řádek, pokud první řádek Vašeho souboru obsahuje jen názvy sloupců a ne samotná data.

Optimik - Import dílců do zakázky

Potvrďte zatržítkem, čímž je definice formátu dokončena.

Samotný import provedete v okně Import pomocí tlačítka Importuj: Vyberte soubor, který chcete importovat a klikněte na Otevřít.

Soubor se načte do zakázky v Optimiku. Pokud importujete pouze dílce, vznikne v zakázce nový výrobek pojmenovaný dle aktuálního času.

Optimik - Import dílců do zakázky

Je také možné importovat další údaje. Jako příklad můžete využít:
Vzorový soubor se zakázkou a výrobky.

Podrobnou specifikaci položek naleznete v Uživatelské příručce Optimik od strany 82 dále.